سخنرانی تنها مسیر استاد پناهیان

سخنرانی تنها مسیر استاد پناهیان

سلام دوستان خوبم
داداش رضا هستم.همه جا گفتم این جا هم میگم که یکی از سخنرانی هایی که خیلی تو زندگیم تاثیر گذاشت سلسله سخنرانی تنها مسیر استاد پناهیان بود که واقعا زندگیمو دگرگون کرد!
واقعا سخنرانی تنها مسیر خیلی خوب تونسته منو قانع کنه و جالبه بدونید که طبق آماری که گرفته شده عموم جوون ها از این سخنرانی استقبال کردن و میشه گفت آزمون خودشو کاملا پس داده.

توصیه میکنم سخنرانی تنها مسیر رو حتما گوش بدید

جلسه۱ (۱۳۹۲/۰۴/۱۹): ضرورت و لزوم نظام دادن به معارف دینی

 دریافت با کیفیت پایین (۶.۰۳ مگا بایت)

جلسه۲ (۱۳۹۲/۰۴/۲۰): جایگاه کلیدی و فلسفی جهاد اکبر

دریافت با کیفیت پایین (۵.۶۴ مگا بایت)

جلسه۳ (۱۳۹۲/۰۴/۲۱): ایجاد ارزش افزوده در مبارزه با نفس

 دریافت با کیفیت پایین (۸.۵۳ مگا بایت)

جلسه۴ (۱۳۹۲/۰۴/۲۲): سختی‌ها و رنج‌ها عامل رشد

 دریافت با کیفیت پایین (۷.۵۳ مگا بایت)

 

جلسه۵ (۱۳۹۲/۰۴/۲۳): سختی مبارزه با هوای نفس

 دریافت با کیفیت پایین (۶.۹۵ مگا بایت)

 

جلسه۶ (۱۳۹۲/۰۴/۲۴): توجه و درک فلسه حیات

 دریافت با کیفیت پایین (۷.۴۸ مگا بایت)

 

جلسه۷ (۱۳۹۲/۰۴/۲۵): متقاعد شدن برای مبارزه با نفس

دریافت با کیفیت پایین (۷.۷۶ مگا بایت)

 

جلسه۸ (۱۳۹۲/۰۴/۲۶): تمایلات متفاوت و مبارزه با نفس

دریافت با کیفیت پایین (۷.۶ مگا بایت)

 

جلسه۹ (۱۳۹۲/۰۴/۲۷): دین، برنامه مبارزه با تمایلات سطحی

دریافت با کیفیت پایین (۸.۵۴ مگا بایت)

 

جلسه۱۰ (۱۳۹۲/۰۴/۲۸): راهبرد رنج در تقدیر و تکلیف(۱)

دریافت با کیفیت پایین (۶.۷۷ مگا بایت)

 

جلسه۱۱ (۱۳۹۲/۰۴/۲۹): راهبرد رنج در تقدیر و تکلیف(۲)

دریافت با کیفیت پایین (۶.۸۴ مگا بایت)

 

جلسه۱۲ (۱۳۹۲/۰۴/۳۰): راهبرد رنج در تقدیر و تکلیف(۳)

دریافت با کیفیت پایین (۶.۸۶ مگا بایت)

 

جلسه۱۳ (۱۳۹۲/۰۴/۳۱): رنج در حیات بشر

 

جلسه ۱۴ (۱۳۹۲/۰۵/۰۱): برنامه مبارزه با هوای نفس

دریافت با کیفیت پایین (۶.۴۳ مگا بایت)

 

جلسه۱۵ (۱۳۹۲/۰۵/۰۲): هدف دنیایی مبارزه با هوای نفس

دریافت با کیفیت پایین (۷.۰۴ مگا بایت)

 

جلسه۱۶ (۱۳۹۲/۰۵/۰۳): ملاقات با خدا؛ هدف مبارزه با نفس

دریافت با کیفیت پایین (۸.۴۱ مگا بایت)

 

جلسه۱۷ (۱۳۹۲/۰۵/۰۴): رابطه مبارزه با نفس با دیگر مفاهیم دینی

دریافت با کیفیت پایین (۹.۶ مگا بایت)

 

جلسه ۱۸ (۱۳۹۲/۰۵/۰۵): اطاعت از ولی خدا؛ مهمترین راه مبارزه با نفس

دریافت با کیفیت پایین (۶.۳۱ مگا بایت)

 

جلسه ۱۹ (۱۳۹۲/۰۵/۰۶): عالی‌ترین نوع توبه برای چه کسی است؟

دریافت با کیفیت پایین (۴.۰۲ مگا بایت)

 

جلسه ۲۰ (۱۳۹۲/۰۵/۰۸): چرا نپذیرفتن ولایت، انسان را جهنمی می‌کند؟

دریافت با کیفیت پایین (۶.۸۲ مگا بایت)

 

جلسه ۲۱ (۱۳۹۲/۰۵/۰۹): چگونه می‌توان در مقابل خدا ذلیل شد؟

دریافت با کیفیت پایین (۴.۴۶ مگا بایت)

 

جلسه ۲۲ (۱۳۹۲/۰۵/۱۰): ولی خدا؛ مدیر برنامه مبارزه با نفس

دریافت با کیفیت پایین (۶.۸۴ مگا بایت)

 

جلسه ۲۳ (۱۳۹۲/۰۵/۱۱): لزوم گرفتن دین از «امام»

دریافت با کیفیت پایین (۸.۷۷ مگا بایت)

 

جلسه ۲۴ (۱۳۹۲/۰۵/۱۲): مبارزه با علایق بد، به وسیلۀ علایق خوب

دریافت با کیفیت پایین (۷.۵۲ مگا بایت)

 

جلسه ۲۵ (۱۳۹۲/۰۵/۱۳): اثر محبت به خدا برای ذلیل شدن در مقابل خدا

دریافت با کیفیت پایین (۹.۲۵ مگا بایت)

 

جلسه ۲۶ (۱۳۹۲/۰۵/۱۴): جایگاه محبت و اخلاص در مبارزه با نفس

دریافت با کیفیت پایین (۸.۶۲ مگا بایت)

جلسه ۲۷ (۱۳۹۲/۰۵/۱۵): بررسی عجب و غرور در تنها مسیر

دریافت با کیفیت پایین (۷.۰۵ مگا بایت)

 

جلسه ۲۸ (۱۳۹۲/۰۵/۱۶): جایگاه عقل در مبارزه با هوای نفس

دریافت با کیفیت پایین (۸.۷۷ مگا بایت)

 

جلسه ۲۹ (۱۳۹۲/۰۵/۱۷): چند راه عملی برای مبارزه با هوای نفس

دریافت با کیفیت پایین (۵.۴۷ مگا بایت)

 

جلسه ۳۰ (۱۳۹۲/۰۵/۲۵): اولین قدم؛ دشمن دانستن نفس

دریافت با کیفیت پایین (۸.۲۴ مگا بایت)

 

جلسه ۳۱ (۱۳۹۲/۰۶/۰۱): ضرورت مبارزه با نفس خصوصاً برای مذهبی‌ها

دریافت با کیفیت پایین (۸.۱۶ مگا بایت)

 

جلسه ۳۲ (۱۳۹۲/۰۶/۰۸): قدم دوم؛ عزم و بنای مبارزه با نفس

دریافت با کیفیت پایین (۵.۶۸ مگا بایت)

 

جلسه ۳۳ (۱۳۹۲/۰۶/۱۵): خواستن و توانستن در مبارزه با هوای نفس

دریافت با کیفیت پایین (۶.۱۸ مگا بایت)

 

جلسه ۳۴ (۱۳۹۲/۰۶/۲۲): داشتن برنامۀ مبارزه با نفس

دریافت با کیفیت پایین (۸.۳۲ مگا بایت)

 

جلسه ۳۵ (۱۳۹۲/۰۶/۲۹): لزوم شناخت اهواء نفسانی خاص خودمان

دریافت با کیفیت پایین (۵.۱۶ مگا بایت)

 

جلسه ۳۶ (۱۳۹۲/۰۷/۰۵): رابطۀ دوران جهاد اصغر و دوان جهاد اکبر

دریافت با کیفیت پایین (۵.۷۵ مگا بایت)

 

جلسه ۳۷ (۱۳۹۲/۰۷/۱۲): شروع مرحلۀ حرکت با افعال درونی و بیرونی

دریافت با کیفیت پایین (۷.۴۴ مگا بایت)

 

جلسه ۳۸ (۱۳۹۲/۰۷/۱۹): اولین و مهمترین اعمال در مرحلۀ حرکت

دریافت با کیفیت پایین (۸.۰۲ مگا بایت)

 

جلسه ۳۹ (۱۳۹۲/۰۷/۲۶): دو جنبۀ کمک نماز به انسان در مبارزه با نفس

دریافت با کیفیت پایین (۶.۲۱ مگا بایت)

 

جلسه ۴۰ (۱۳۹۲/۰۸/۰۳): اثر ولایت‌پذیری در ریشه‌کَنی هوای نفس

دریافت با کیفیت پایین (۷.۲۶ مگا بایت)

 

قسمت دوم، جلسه ۱ (۱۳۹۲/۱۰/۲۰): مبارزه با هوای نفس در روایات

دریافت با کیفیت پایین (۶.۱۶ مگا بایت)

 

قسمت دوم، جلسه ۲ (۱۳۹۲/۱۰/۲۷): لزوم تلاش در جهت افزایش قدرت دین

دریافت با کیفیت پایین (۶.۱۷ مگا بایت)

 

قسمت دوم، جلسه ۳ (۱۳۹۲/۱۱/۰۴): مبارزه با هوای نفس پنهان

دریافت با کیفیت پایین (۶.۷۲ مگا بایت)

 

قسمت دوم، جلسه ۴ (۱۳۹۲/۱۱/۱۱): هوای نفس پنهان و روش‌های مبارزه با آن

دریافت با کیفیت پایین (۹.۰۷ مگا بایت)

 

قسمت دوم، جلسه ۵ (۱۳۹۲/۱۱/۲۵): علت‌ها و نتایج هوای نفس پنهان

دریافت با کیفیت پایین (۸.۰۷ مگا بایت)

 

قسمت دوم، جلسه ۶ (۱۳۹۲/۱۲/۰۲): ابعاد هوای نفس پنهان

دریافت با کیفیت پایین (۶.۳۱ مگا بایت)

 

قسمت دوم، جلسه ۷ (۱۳۹۲/۱۲/۰۹): دل یک دله کردن در مسیر مبارزه با نفس

دریافت با کیفیت پایین (۷.۳ مگا بایت)

 

قسمت دوم، جلسه ۸ (۱۳۹۲/۱۲/۱۶): نقش اخلاص در مبارزه با نفس پنهان

دریافت با کیفیت پایین (۶.۰۲ مگابایت)

 

قسمت سوم، جلسه ۱ (۱۳۹۳/۰۱/۲۲): ترک راحت‌طلبی؛ کلید مخالفت با نفس

دریافت با کیفیت پایین (۸.۵۱ مگا بایت)

 

قسمت سوم، جلسه ۲ (۱۳۹۳/۰۱/۲۹): جایگاه مبارزه با راحت‌طلبی برای مبارزه با نفس

دریافت با کیفیت پایین (۴.۷۴ مگا بایت)

 

قسمت سوم، جلسه ۳ (۱۳۹۳/۰۲/۰۵): معنای مبارزه با راحت‌طلبی

دریافت با کیفیت پایین (۷.۵۲ مگا بایت)

 

قسمت سوم، جلسه ۴ (۱۳۹۳/۰۲/۲۶): مبارزه با راحت‌طلبی در آیات قرآن

دریافت با کیفیت پایین (۶.۴ مگا بایت)

 

قسمت سوم، جلسه ۵ (۱۳۹۳/۰۳/۰۲): مراقبت از فریب‌های راحت‌طلبی

دریافت با کیفیت پایین (۶.۹۱ مگا بایت)

 

قسمت سوم، جلسه ۶ (۱۳۹۳/۰۳/۰۹): انس با خدا؛ تنها راحتی مطلوب

دریافت با کیفیت پایین (۶.۶۶ مگا بایت)

 

قسمت سوم، جلسه ۷ (۱۳۹۳/۰۳/۱۶): شوق، عامل اصلی مبارزه با راحت‌طلبی

دریافت با کیفیت پایین (۷.۱۲ مگا بایت)

 

قسمت سوم، جلسه ۸ (۱۳۹۳/۰۳/۳۰): عمل به وظیفه؛ مهمتر از مبارزه مطلق با راحت‌طلبی

دریافت با کیفیت پایین (۶.۳۵ مگا بایت)

 

قسمت چهارم، جلسه ۱ (۱۳۹۳/۰۵/۳۱): آشنایی با ابعاد اجتماعی مبارزه با هوای نفس

دریافت با کیفیت پایین (۸.۲ مگا بایت)

 

قسمت چهارم، جلسه ۲ (۱۳۹۳/۰۶/۰۷): آشنایی با صفات اجتماعی یک آدم خوب

دریافت با کیفیت پایین (۷.۴ مگا بایت)

 

قسمت چهارم، جلسه ۳ (۱۳۹۳/۰۶/۱۴): طاغوت، مهمترین عامل تبعیت مردم از هوای نفس

دریافت با کیفیت پایین (۸.۷۹ مگا بایت)

 

قسمت چهارم، جلسه ۴ (۱۳۹۳/۰۶/۲۱): تأثیر ویژه مدیران در مبارزه با هوای نفس مردم

دریافت با کیفیت پایین (۸.۶۶ مگا بایت)

 

قسمت چهارم، جلسه ۵ (۱۳۹۳/۰۶/۲۸): رابطه مبارزه با نفس و کسب قدرت در جامعه

دریافت با کیفیت پایین (۷.۹۶ مگا بایت)

 

قسمت چهارم، جلسه ۶ (۱۳۹۳/۰۷/۱۱): هوای نفس، ریشه برخی از دیدگاه‌های سیاسی، اجتماعی

دریافت با کیفیت پایین (۷.۱۹ مگا بایت)

 

قسمت چهارم، جلسه ۷ (۱۳۹۳/۰۷/۱۸): علل و زمینه‌های پذیرش حاکم هواپرست در جامعه

دریافت با کیفیت پایین (۸.۵۸ مگا بایت)

قسمت پنجم، جلسه ۱ (۱۳۹۳/۱۰/۱۲): آشنایی با ضرورت‌ مدیریت لذت و جریان مدیریت لذت

دریافت با کیفیت پایین (۶.۱۴ مگا بایت)

 

قسمت پنجم، جلسه ۲ (۱۳۹۳/۱۰/۲۶): نقش « از بالا نگاه کردن» در مدیریت لذت

دریافت با کیفیت پایین (۷.۹۷ مگا بایت)

 

قسمت پنجم، جلسه ۳ (۱۳۹۳/۱۱/۰۳): پایان دوران لذت‌پرستی و آمادگی برای شنیدن حرف حق در دنیا

دریافت با کیفیت پایین (۶.۷ مگا بایت)

 

قسمت پنجم، جلسه ۴ (۱۳۹۳/۱۱/۱۰): تأثیر مدیریت راحت‌طلبی بر مدیریت لذت

دریافت با کیفیت پایین (۶.۶۳ مگا بایت)

 

قسمت پنجم، جلسه ۵ (۱۳۹۳/۱۱/۲۴): انقلابی بودن؛ راه عبور از لذت‌طلبی

دریافت با کیفیت پایین (۵.۱ مگا بایت)

 

قسمت پنجم، جلسه ۶ (۱۳۹۳/۱۲/۰۱): تعیین هدف و آغاز مدیریت لذت

کیفیت پایین (۶.۳ مگابایت)

 

قسمت پنجم، جلسه ۷ (۱۳۹۳/۱۲/۰۸): لذت دینداری و معنویت

کیفیت پایین(۶.۹MB)

 

قسمت پنجم، جلسه ۸ (۱۳۹۳/۱۲/۱۵): مقدمات و شروط مدیریت لذت

پایین(۸.۲MB)

 

قسمت پنجم، جلسه ۹ (۱۳۹۴/۰۱/۲۸): حرکت از لذت خیالی به لذت واقعی

قسمت پنجم، جلسه ۱۰ (۱۳۹۴/۰۲/۰۴): درجات مختلف لذت

قسمت پنجم، جلسه ۱۱ (۱۳۹۴/۰۲/۱۸): دین و لذت‌های واقعی

قسمت پنجم، جلسه ۱۲ (۱۳۹۴/۰۳/۰۸): تناسب لذت طلبی و جوانی

قسمت ششم، جلسه ۱ (۱۳۹۴/۱۰/۰۴): آشنایی با فرهنگ مبارزه با هوای نفس

 

پایین(۸MB)

 

قسمت ششم، جلسه ۲ (۱۳۹۴/۱۰/۱۱): جایگاه ایثار در فرهنگ مبارزه با هوای نفس

قسمت ششم، جلسه ۳ (۱۳۹۴/۱۰/۱۸): فرهنگ‌سازی در جهت مسابقه اجتماعی برای خوب شدن

 

‌‌دور دوم با رویکرد جدید، جلسه ۱ (۱۳۹۴/۱۰/۲۵): تنها مسیر و نگاهی جامع برای تعریف دین

پایین(۷MB)‌‌

 

جلسه ۲ (۱۳۹۴/۱۱/۰۲): ارائۀ چشم‌اندازی برای تعریف دین

جلسه ۳ (۱۳۹۴/۱۱/۰۹): تعریف دین بر اساس مدیریت بین علاقه‌ها

پایین(۸MB)

 

جلسه ۴ (۱۳۹۴/۱۱/۱۶): دین، برنامه مدیریت علاقه‌های انسان

پایین(۸MB)

 

‌‌جلسه ۵ (۱۳۹۴/۱۱/۲۳): دین چگونه به مدیریت لذت کمک میکند؟

پایین(۹MB)

 

‌‌جلسه ۶ (۱۳۹۴/۱۱/۳۰): مهمترین چشمانداز و شاخص اجتماعی دین

پایین(۱۰MB)

 

‌‌جلسه ۷ (۱۳۹۴/۱۲/۰۷): آثار تمدنی تعریف دین

پایین(۱۱MB)

 

‌‌دورۀ جدید، جلسه ۱ (۱۳۹۵/۱۰/۲۴): مقدماتی برای تعریف دین

پایین(۹MB)

 

‌‌جلسه ۲ (۱۳۹۵/۱۱/۰۱): بررسی انسان‌شناسانه دین

پایین(۹MB)

 

‌‌جلسه ۳ (۱۳۹۵/۱۱/۰۸): تأثیر عمل بر گرایش‌های انسان

 

‌‌جلسه ۴ (۱۳۹۵/۱۱/۱۶): مراحل مطالعه نفس 

‌‌جلسه ۵ (۱۳۹۵/۱۱/۲۲): عقل و مدیریت گرایش‌ها

‌‌جلسه ۶ (۱۳۹۵/۱۱/۲۹): نیاز انسان به دین

 

‌‌جلسه ۷ (۱۳۹۵/۱۲/۰۶): فلسفۀ رنج

‌‌جلسه ۸ (۱۳۹۵/۱۲/۱۳): آشنایی با علل رنج

 

‌‌جلسه ۹ (۱۳۹۵/۱۲/۲۰): تأثیر آشنایی با فلسفه رنج و لذت بر مدیریت آنها

 

دوستون دارم خیلی زیاد :-)

ارسال نظر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

126 پاسخ
 1. امیدرضا
  امیدرضا می گوید

  سلام؛
  ببخشید آقای پناهیان ۲ چیز رو داخل جلسه سوم گفتن که من باهاش مشکل دارم میشه یکی یه توضیحی به من بده؟
  ۱. اولیش این بود که ما نمیتونیم تو این دنیا هیچ تغییری به وجود بیاریم و همه تلاش هامون بدون نتیجه هست و فقط باید برای آخرت برنامه ریزی کرد!! (http://bayanbox.ir/download/5164019283427808949/920421-Panahian-M-ImamSadeq-TanhaMasir-03-A4.pdf) (اواخر صفحه اول) -> خب؛ اگه نمیشه تغییر ایجاد کرد پس یکی مث شما که اومدین این وبسایت رو زدین برا چی؟

  ۲.دومین حرفی که زد این بود که وقتی مثلا یکی میاد پلاستیک رو از نفت درست میکنه ما باید بهش بدیم چون اون شخص یه کار مفید کرده!! -> واقعا پلاستیک یه چیز مفید هست؟ (https://plasticpollutioncoalition.zendesk.com/hc/en-us/articles/222813127-Why-is-plastic-harmful-) و از یه دید دیگه بخوایم ببینیم شاید فقط یه مثال بوده و منظوری نداشتن ولی در باره مورد اول هنوز فکر میکنم انسان میتونه تو این دنیا تغییر مثبت به وجود بیاره

  قصد خرده گیری ندارم ولی چون اینها تو ذهنم بد جا افتاده میخواستم فقط یکی برام شفافسازی کنه اینارو.

  ممنون میشم جوابمو بدید.

  پاسخ
 2. شهید آینده انشاالله
  شهید آینده انشاالله می گوید

  سلام داداش جان واقعا ازت ممنونم که انقدر هوامونو داری… خدا هم تو رو هم ماها رو شهید کنه انشاالله
  التماس دعا یاعلی مدد

  پاسخ
 3. نگار
  نگار می گوید

  سلام اقا رضا اول از همه تبریک میگم بابت ازداجتون. از دیروز کلا توی سایتتون هستم و لذت بردم از مطالب خیلی خوبن ممنون. الان رسیدم به این قسمت سایت، سخنرانی تنها مسیر رو میخواستم دانلود کنم اما یه خورده گیج شدم نمیدونم کدوم رو دانلود کنم چون انگار چندتاست، ممنون میشم راهنمایی کنی

  پاسخ
 4. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام…وای دلم برای این قسمت تنگ شده بود..خلاصه قسمت ۴۰ را نذاشتم.. تا ۳۹ گذاشتم..
  یک مدتیه تپش قلبم خیلی تند شده است.. بغضم زیاد شده..همش یاد تنهایی امام زمانم..برای ظهورشون صلوات بفرستید.میخوام زندگیمو نذر ظهورش کنم اما یک مانع هست اونم دلمه..مبارزه دلم با دلمه …دعایم کنید از ته قلبتون…
  اشکام بخاطر بی لیاقتی خودمه..من اون دسته آدم ها هستم که در شب عاشورا امام حسین را تنها گذاشتند..منم آقامو تنها گذاشتم….یا صاحب الزمان دوباره منو به یاریت برسون….شرمندتم..

  پاسخ
 5. armin8731
  armin8731 می گوید

  سلام داداش تو کانال تلگرامت دیدم بعضیا بهت پیام میدن میشه لینک اون ربات ارسال پیامت رو بدی ؟
  در مورد ازدواج میخواستم یه مسعله خیلی مهم رو بگم که هیچ راه ارتباطی نداشتم
  ممنون

  پاسخ
 6. کیمیا ب
  کیمیا ب می گوید

  سلام
  ی مشکل
  لطفا هر کی میدونه راهنمایی کنه
  قضیه ای این قراره ک من قبلا سخنرانیارو کامل دانلود کردم،بعد از اول شروع کردم ب گوش دادن
  هر جلسه ایو ک گوش میدادم پاک میکردم
  تا رسیدم ب جلسه ۳۸
  دیدم تکراریه و قبلا گوشش دادم!!!
  ینی فایل جلسه ۳۸ مشابه یکی دیگ از جلسه های قبلش بود
  اما از اونجایی ک من جلسه هاییو ک گوش دادم پاک کردم،و فاصله بین جلساتم زیاد بود
  واقعا نمیدونم کدوم جلسه رو گوش ندادم
  کسی میتونه کمکم کنه؟؟

  پاسخ
 7. فاطمه خانوم (:
  فاطمه خانوم (: می گوید

  سلام داداشم.. خوبی کربلایی ؟چن ماه پیش وقتی باهات آشنا شدم و گفتی تو برنامه از لاک جیغ تا خدا رفته بودی اومدم تو نت و فیلمشو دیدم درباره ی سخنرانی تنها مسیر از استاد پناهیان هم گفته بودی من همش دوس داشتم ک منم سخنرانی هاشو گوش کنم اما نمیشد و هی پشت گوش مینداختم ولی تو این فکر بودم ک گوش بدم چون تازه تو مسیرپاکی اومده بودم و خودسازی رو شروع کرده بودم با توکل ب خدا و کمک شما.. یه ذره با خودم کار داشتم.. ولی ب خودم زمان دادم چون معتقدم آدم باید ب خودش زمان بده.. کم کم رو خودم کار کردم با راهنمایی هاتون و امروز حس میکنم ک وقتشه بشینم و گوش کنم ب سخنرانی های استاد..همین چن دقیقه پیش اومدم ک ازت ناشناس سوال بپرسم یهو گفتم تا برم تو نت و یهو سایتتو دیدم.. خیلیی خوشحال شدم .. داداش واااااقعاا مرســــی .. بخاطر همه زحماتت ازت ممنونم.. خیلی زیاااد دعات میکنم.. انشالا عاقبت بخیر شی داداشم ??

  پاسخ
 8. هدی
  هدی می گوید

  سلام

  منم بلاخره پیدا نموندم سخنرانیا رو??

  نخندین دیگه??
  اخه من کتابچه هفت قدم تا پاکی رو خوندم بعد اونجا داداش رضا گفته بود این سخنرانی ها سایت رو ببینین
  قیافه من???? کدوم سخنرانی؟؟؟پس چرا منم نمیبینم?
  خلاصه گشتندی ویافتم ?
  اصن من سخنرانی استاد رائفی پور ونیک واستاد پناهیان رو ندیده بودم
  ولی الان پیدا کردم دان کردم شیش جلسه رائفی پور خییلییی خوب بود
  سخنرانی های استاد پناهیان هم همین طور الان میرم جلسه ۱۳ واقعاااااا دقیق تاثیر گذاره
  من بفکر میبره خیلیییییی زود تر اونچه که فکرش رو بکنی متوجه میشی داره روت تاثیر میذاره
  واقعا عالیه
  انشاالله خدا توفیق بده کامل گوش بدیم وصدالبته
  تاثیر بپذیریم

  پاسخ
 9. ندا
  ندا می گوید

  سلام،تنهامسیر کلاسهای مجازی برگزارمیکنه که همین سخنرانی های استادروبه صورت کتابی نوشتن وتدریس میکنن وجواب سوالهارو هم میدن خیلی خوب وتاثیرگذاره.

  پاسخ
 10. آرش۱۱۰
  آرش۱۱۰ می گوید

  خلاصه جلسه بیست و یکم:
  استاد پناهیان فرمودن توی سخنرانی امشب آخر بحث مبارزه با هوای نفس رو مطرح می کنند.
  ایشون ابتدای جلسه دو روایت مربوط به پیامبران قبل از حضرت محمد(ص) رو مثال آوردن، ایشون فرمودن در زمان یکی از این پیامبران عابدی زندگی می کرده که از شدت زهد و عبادت خدا خیلی نحیف و لاغر شده بوده… اما خداوند به پیامبرش وحی میکنه به‌ او بگه اگر او اینقدر عبادت کنه که از عبادت ذوب بشه اما از راهی که خدا معین کرده وارد نشه، خدا هیچ توجهی به او نخواهد کرد.
  روایت دیگر از حضرت امام صادق(ع) درباره دوره ی حضرت موسی(ع) بود. در زمان ایشان شخصی هفت روز کنار کعبه دست به آسمان بلند کرده بوده و از خدا حاجتی میخواسته، حضرت موسی به خداوند عرض می کنند که چرا حاجت این بنده را اجابت نمی فرمایید؟ خداوند باز پاسخ می دهند…اگر انقدر این بنده دست رو به آسمان دراز کنه که دستهاش قطع بشه و انقدر دعا بخونه که زبانش بریده بشه اگر از راهی که من بهش امر کردم وارد نشه، من دعاش رو اجابت نمیکنم!
  استاد پناهیان در ادامه فرمودن حدیثی داریم که امام معصوم می فرمایند نفس خودتان را ذلیل کنید با تبعیت و حرف شنوی از کسی که مافوق شماست. حالا فرقی نمی کند سربازخانه باشد، خانه از پدر و مادر باشد یا معلم و مافوق…
  و پیروی کنید از کسی که از شما برتر است.
  استاد فرمودن خداوند با حضرت موسی صحبت فرمودن و گفتن: آیا میدانی چرا من تو را به پیامبری خودم و سخن گفتن برگزیدم؟
  زیرا همه ی زمین را گشتم و کسی را از تو ذلیل تر نسبت به خودم پیدا نکردم.
  خداوند ردای کبریایی دارد، متکبر مطلق است و کسی را که منم بزند و بزرگی کند حقیر می فرماید. نفس اگر می خواهد بزرگ شود باید حقیر و ذلیل بشود. البته راه دارد. خداوند با داستان شیطان می خواهد به ما بفهماند که راه غلط کدام هست. شیطان شش هزار سال خداوند را عبادت کرده اما راز و نیاز با خدا و تقرب الهی نفسش را بزرگ کرده است و این تکبر او وقتی رخ می نماید که خداوند به همه امر می کند به آدم سجده کنند.
  بدترین انسان های عالم هم کسانی هستند که نماز می خوانند اما برتری امام زمانشان بر خودشان را نمی پذیرند و تابع او نیستند. بلایی که دشمنان امام حسین بر سر ایشان و اهل مکرم ایشان آوردند، در جنگ کفار با پیامبر سابقه نداشت!

  پاسخ
 11. Amir82
  Amir82 می گوید

  سلام داداش رضا من حالم خیلی بده کلا دو ماه میشه که خیلی اتفاقی با کتاب کنترل شهوتت اشنا شدم و همین چند روز پیش هم سه جلد‌و تموم کردم اون کارهای زشتم هم تموم شد و الان تو دوران پاکی هستم چند هفته ای هم بود که حالم داشت بهتر و بهتر میشد و قشنگ فکر میکنم عقلم زیاد شده حافظه ام هم بهتر شده ولی الان واقعا گیجم که چیکار کنم یه حسی دارم نمیدونم از کجا شروع کنم فکر میکنم افسردگی گرفتم خدا رو احساس میکنم ولی انگار یه چیزی تو این دلم مونده و داره اذیتم میکنم که نمیدونم واقعا چیه نمیدونم ولی فکر میکنم اون انگیزه چند وقت پیش و ندارم متاسفانه تو یه محله ای هم هستیم که یه بچه خوب توش پیدا نمیشه و من اصلا اینجا دوستی ندارم و تصمیم گرفتم تنها باشم کسی هم نیست بهم انگیزه بده فقط وقتایی که موقع نماز بشه انگار روحمو شارژمیکنم ولی باز تموم میشه نمیدونم چی بگم فقط میگم من اینجا کلی گیج شدم ولی وقتی به گذشته ام نگاه میکنم میبینم که چقدر پاک شدم ولی دلم نمی‌خواهد این راه متوقف بشه لطفاً یه راهنمایی بکنید برام دعا کنید خیلی ممنون

  پاسخ
  • آرشـ۱۱۰
   آرشـ۱۱۰ می گوید

   سلام دوست عزیز
   نمیدونم الان حالتون چطوره؟ امیدوارم که همه چی بهتر شده باشه
   اما به نظرم اگر در همچین مرحله ای هستی همین سخنرانی استاد پناهیان راه رو برات باز میکنه!!!!
   اگه گیجی و نمیدونی چکار کنی، ایشاا… میتونی راه دین داری رو از این سخنرانی یاد بگیری
   برات دعا میکنم
   موفق باشی

   پاسخ
  • ساو
   ساو می گوید

   سلام
   قران بخون با معنی گاهی صوت قران بذار و گوش بده ..

   برای خدا نامه بنویس باهاش حرف بزن ..وقتی خودکار به دست میگیری و مینویسی انگار خود خدا یه جاهایی به جای تو مینویسه..جواب سوالات رو میده و احساس میکنی خیلی بهش نزدیک تر میشی

   شب ها حدیث کسا رو گوش بده با صدای استاد فرهمند خیلی ارامش بخشه
   بعد از نمازت با خدا حرف بزن و ذکر بگو ..برای امام زمان صلوات بفرست امام زمان حتما دعات میکنه و دستت رو میگیره

   من اوایل تغییرم در مورد امام ها و حضرت فاطمه کتاب میخوندم ..خیلی موثر بود خوندن درمورد حضرت فاطمه یه حس عجیب رو توی دلم ایجاد کرد احساس امنیت و ارامش

   صبور باش و امیدوار
   بلاخره روزهایی میرسه که زندگیت پر از ارامش باشه

   پاسخ
  • طهورا
   طهورا می گوید

   سلام. امید وارم در راه خدا موفق باشی. مستند از لاک جیغ تا خدا رو حتما ببین .دانستن داستان تغییر ادم های دیگه خیلی شنیدنی هس.امید وارکننده س وقتی می فهمی تنها تو نیستی که تغییر کردی وشاید چیزهایی از دست دادی. ترتیل قران یوسف کالو علی یا سعد الغامدی رو گوش کن خیلی ارامش بخشه.سخنرانی شرح جنود عقل و جهل استاد رائفی پور رو هم گوش بده. امید وارم حرفام برات موثر باشه.

   پاسخ
 12. M
  M می گوید

  سلام خسته نباشید…
  ببخشید مزاحمتون شدم
  من تازه ب این راه شناخت خدا وارد شدم…تازه فهمیدم خدا اون چیزی که تو ذهنم بوده نیست و خیلی فرق میکنه…
  ولی نمیدونم چ جوری باید پیش برم …نمیدونم چ جوری میشه هرکاری ک انجام میدم یاد خدا باشه…
  میخام عاشق اهل بیت باشم ولی نمیدونم چ جوری میشه ….من اهل روزه و نماز هستم حتی سخرانیهای استاد پناهیانم گوش میدم ولی ب جایی نرسیدم اگه لطف کنین کمکم کنین ممنون میشم….

  پاسخ
  • منتظر?
   منتظر? می گوید

   سلام سعی کن کمال طلبی نکنی
   کمال طلبی انگیزه آدمو صفر میکنه و آدمو از حرکت باز میداره
   هرکاریو از کم شروع کن و سعی کن آروم آروم پیش بری اینطوری وقتی برگردی به عقب نگاه کنی میبینی چقدر به یاد خدایی
   در ضمن یاد خدا فقط تسبیح گرفتن تو دست نیست، همین که در طول روز حواست باشه کی اذان میگه نمازتو اول وقت بخونی و حواست باشه گناه نکنی یعنی یاد خدایی
   وقتی تازه وارد مسیر خودسازی میشی یا وارد هر مسیر دیگه ای، شیطان با کمال طبی میاد سمتت تا در جا سرتو ببره
   سخنرانی تنها مسیر استاد پناهیان برای شناخت درست دین مفیده

   پاسخ
 13. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام .خلاصه جلسه ۳۹:
  در اولین قدم مبارزه با هوای نفس به نماز رسیدیم . انسان اول نماز خوندن را شروع کند چون نماز زمینه ساز قدم های دیگر مبارزه با هوای نفس است.
  نماز انسان را برای اطاعت خدا در تمام شرایط بدون چون و چرا مهیا میکند.
  اولیا خدا در محضر خدا بیشتر اظهار ادب دارند یا محبت؟؟ادب
  بهترین چیز ارثیه میتواند ادب باشد که برای فرزند باشد.
  برای خوندن نماز خوب هرگز شکم پر نکنید . که این یکی مقدمات نماز است.
  نکته: نماز برای دل نیست و باید آداب و دقیقا درست خوانده شود و فقط برای خداست.
  خود نماز و مقدماتش یک برنامه برای مبارزه با هوای نفس است.
  نماز انگیزه ای برای مبارزه با هوای نفس است.
  نماز فرمانده ی تمام دستورات خداست برای انسان ها.
  کسی که نمازش اون را از فحشا و منکر دور نمیکند اون نماز اورا از خدا دور میکند.
  نماز ضد خوردن و خوابیدن است.
  سه بار قبل شروع نماز به امام حسین ع سلام بدهید تا رزق نماز را دریافت کنید.

  پاسخ
 14. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام جلسه ۳۸:
  انسان باید شکرگذاری و رضایت خدا و ترک گناه و کارهای بد و انجام کارهای خوب هر چهار مورد را باید باهم انجام دهد. باید کارهای بد را طبقه بندی کنیم و اگر بین دو تا کار بد مجبور شدیم یکی را انتخاب کنیم آنکه کمتر گناه دارد را انجام بدهیم. مثل آبرو از ثروت و جان مهمتر است.
  نماز را مقابل فحشا و منکر است . بیشترین کارکرد نماز جلوگیری از فحشا و منکر است.برای مبارزه با هوای نفس اول باید روحیه مناسب را داشته باشیم. شما اول نباید ظلم کنید و سپس ۴ تا افعال را انجام دهید.
  نماز چون زمان هاش بهم نزدیک است و تکراری است و اعمالش جوریه که جز آدم های خیلی خوب از نماز لذت نمیبرند باعث حالگیری میشود.
  و باعث میشود ذات نماز باعث مبارزه با نفس میشود.
  حالگیری نماز اول وقت را تن بدهید تا ادم بشوید.
  در متن نماز مبارزه با نفس کنید. کمک بگیرید از نماز برای آدم شدن و مواظب باشید در نماز لذت برای نفس نبری.
  ترک نماز از تنبلی و بی احترامی به خداست ولی زنا بخاطر هجوم شهوت است. بخاطر همین ترک نماز کافر است ولی زناکار کافر نیست.
  شیطان از آدمی که از نماز مواظب میکند خیلی میترسد و بزرگترین تلاش شیطان برای نخوندن نماز مومن است.
  بارالهی در این سفر دنیایی آنی ما را به حال خودمان رها نکن.به حق محمد و آل محمد .اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و فرجهم.

  پاسخ
 15. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام دوستان عزیزم. ..یک چیزی بگم این جلسه عالی و فوق العاده است..یعنی همه جلسات و قسمت ها عالی هستن ولی این قسمت عشق میکنین..منکه کلی حالم خوب شد و خنده های دلی زیادی در این قسمت بر لبام ظاهر کشت..امیدوارم قسمت همتون بشه تا این سلسله سخنرانی ها را با گوش دل گوش بدین و در زندگیمون جاریش کنیم…برای منم در میان ربنای سبز دستانتان دعایی بفرمایین. خدا کند هیچ بنده ای در آخرت شرمنده ای خدا نباشد. آمین یا رب العالمین.
  خلاصه جلسه ۳۷:(عشق بازی با دل )
  انسان موجودی است که نه حیوان میتوان گفت و نه فرشته میتوان گفتش.
  انسان موجودی است که میتواند تغییر بدهد و ارزش افزوده تولید کند. مخالفت با علاقه میشود تعریف انسان است.
  آگاهی و اختیار ابزاری برای تولید ارزش افزوده می باشند.
  اصل ارزش انسان به مبارزه با هوای نفس هست. اگر کسی به دستور خودش مبارزه کند که بازم میشود انجام امیال به میل خودش , پس باید دستور مبارزه با دستور ولی خدا باشد.
  قدم اول مبارزه با دستور ولی خدا میباشد. قدم دوم عزم و بنا گذاشتن به مبارزه با هوای نفس دارید.
  بعد از عزم دو تا کار باید انجام شود :*** (: ۱.فعل درونی ۲. فعل بیرونی
  فعل درونی راضی بودن است . در حال تلاش راضی باشیم. برای انسان رضایت داشتن اوج مقام است.
  و دیگر فعل درونی شکرگذاری می باشد.
  فعل های بیرونی ترک گناه و کارهای بد و انجام کارهای خوب می باشد.
  انسان یا با خدا میجنگد و یا خودش می جنگد. دعا میکنی در حال رضایت دعا کن تا مستجاب شود. در هر کاری که انجام می دهی رضایت داشته باشی آن پذیرفته می شود.
  اگر نمیتوانی قلبا راضی باشی پس حداقل صبور باش .
  تقوای دل یعنی رضایت داشتن در همه شرایط.
  نماز در فعل بیرونی اول هست. بدان هیچ راهی در معارف الهی نمیباشد مگر آنکه انسان ابتدا کند ظاهر شریعت و تا انسان متعدب به آداب شریعت حق نباشد از برای او هیچ حسنه ای آشکار نمیشود.
  موسیقی گوش دادن از همه چیز بیشتر عزم را کم میکند.
  صبر کن در آنچه دوست نداری و تقدیرت است. صبر کن در آنچه نفست دعوتت میکند و نباید بروی.
  نصیحت امام جواد (ع) به مردی:
  متکای خودت را صبر قرار بده و فقر را در آغوش بگیر و راضی باش و شهوات را بنداز دور و مخالفت کن با هوای نفست و بدان تو یک لحظه از چشم خدا جدا نمیشوی حالا ببین چه جوری هستی؟؟؟؟
  خدایا منکه کم آوردم ..اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

  پاسخ
 16. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام خلاصه جلسه ۳۶:
  ارزشمند ترین کار جهاد اصغر و اکبر است.ما در دوران جهاد اکبر هستیم. یکی از ویژگی های دوران جهاد اکبر این است که بچه های جهاد اکبر در میان مردمه غافل و دشمنان هستند. و تشخیص خیلی سخت هست.
  خداوند فلسفه جهاد اصغر را معنویت قرار میدهد. و شما را با آن می آزماید. خداوند جنگ را بر شما نوشته و این سخت است و چه بسا خداوند چیزی را میخواهد و شما برایتان سخت باشد.
  می فرمایند: اگر گناه کردی و بعدش کسی اعصبانیت کرد و تحمل کن و این را کفاره گناهت بگذار.
  یا بعدش از یک دوست داشتنی ات بگذر بجای کفاره گناهت.
  خداهوای شما را دارد که داری این سخنرانی را گوش میدهید.
  توجه ملاقات با خدا را برای خودت در دستور عمل قرار بده تا نورانی شوی.
  دیدن نتایج اعمالت خیلی مهم است و باید اهل حساب و کتاب باشید.
  دوست داشتن مردم یکی از ویژگی های مهم آدم های خوب است.
  کسب معرفت و ولایت پذیری و ولایت مداری از ویژگی رزمندگان جهاد اصغر است.
  رزمندگان شهادت را از امام حسین ع یاد گرفتن و تلاش کردن برای شهید شدن.
  خدایا به حق تمامی شهدای عالم من را هم خوب کن. آمین یا رب العالمین.
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

  پاسخ
 17. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام خلاصه جلسه ۳۵:
  بعضی ها یک موضوع از نفس شون گیر داره . یکی در مقام . یکی در مال . یکی در شهوت و……
  کسی که خودش را بشناسه همه را میشناسه.
  آدم هایی که یکم خوب می شن . همه را به جهنم می فرستند اما آدم های خیلی خوب جرات نمیکنن کسی را قضاوت کنن.
  آدم شدن به تعداد مبارزه با هوای نفس است. اول خودتو و گیرت را در زندگی بشناس و بفهم نوع هوای نفس ات چه جوریه؟؟؟
  مثلا حب راحت و شهوت در جوونا زیاد است.
  زیادی جرم برای دیگران قایل شدن در تابعیت هوای نفس است.
  چه آدم هایی که اسیر هوای نفس هستند . و چه ادم هایی که رفیق هوای نفس هستند و چه آدم هایی که گاهی نفسشون زمین میزندشون.
  علامت مقدار رابطه آدم با گناه با میزان استفغار شخص مشخص میشود.
  هر چه استغفار از خدا بیشتر باشد رابطه با گناهی که مرتکب شده اند کمتر است.
  عملی در اثر تقوا انجام میدهید را کوچک مشمارید.
  چرا کسی که فساد میکنه کافر نیست ولی کسی که نماز نمیخونه کافر است؟؟
  چون فاسد شهوت بر او غلبه کرده است ولی تارک نماز بر خدا بی احترامی میکند.
  خدایا ما بنده ای ضعیف و صغیرت را بر عظمت خودت ببخش. آمین یا رب العالمین.
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

  پاسخ
 18. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام خلاصه جلسه ۳۴:
  یکی از آثار مبارزه با دشمن درونی اینه دشمن بیرونی را به راحتی شکست میدهیم و قوت روحی می یابیم و روحمون نورانی میشود.
  مومن کسی است که وقتی حالش گرفته میشود همون جوری لبخند میزند که موقع دادن نعمت به او لبخند میزند.
  فرهنگ یک جامعه زمانی درست میشود که همه عزم مبارزه با هوای نفس داشته باشند. تنها یک راه وجود دارد و بقیه راه های اشتباه است و پذیرفتن راه های دیگر اشتباه است.
  نکته**گاهی خواسته خداست گذشتن از چیز های خوب است**
  برنامه چند نوع داریم: ۱.ترک ۲.اجرا
  اکثر دستورات دینی ترکی است .ترک حرام و انجام اموامر است.
  ترک گناه الویت دارد. ۱. هر دوست داشتنی که تو را به گناه دعوت کرد ترکش کن.
  ۲. هر دوست داشتنی که زمینه گناه را فراهم میکند را هم ترک کن.
  باید انجام اموامر خدا را سر جایش بگذاریم. مثل نماز خواندن.
  باید در مبارزه با هوای نفس انجام گناه را خط قرمز بگذارید و به هیچ وج انجام ندهید . ماها نفس مون مرض داره و نمیتونه مبارزه با نفس را بپذیرد.
  هیچ گناهی نیست مگر با شهوت و خوش آمدن نفس همراه باشد.
  هیچ طاعتی نیست مگر با نارضایتی نفس همراه باشد.
  آدم های خوب به خط قرمز حتی نزدیک نمیشوند.
  گناه نکن و چرا نگو ..آنوقت به عشق بازی با خدا میرسی.
  گاهی اوقات بعضی ها با یک ترک گناه به همه چیز میرسند. چون فقط برای خداست.
  نماز در ترک گناه کمک میکند . چشمانتون را ببندید و عجایب عالم را ببینید. مومن بنای دائمی بر ترک گناه دارد.
  کسی که عاشق اهل بیت بشه دوباره متولد میشود و البته دوست داشتن زیاد و درست را باید داشته باشد.
  خدایا ازت بابت این همه مهر و محبتت ممنونم و فقط میخوام حالا که دلم خالی شده میشه فقط قلبمو از مهر اهل بیت پر کنی.آمین یا رب العالمین.

  پاسخ
 19. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام خلاصه جلسه ۳۳:
  رسیدن به خوب بودن خیلی آسونه و برای همین در قیامت همه حسرت می خورند. اولین قدم نگرش و قدم دوم خواستن است.
  قصد خدا را کردن با دل , شما را با اعمال سخت که انجام میدهی بیشتر به خداوند مهربان نزدیک میکند.
  کسی که اطاعت کند از هوای نفس خودش آنوقت دشمن خود را به آرزوش رسونده است. خدایا من را بفهمان بالاترین توشه ی راحل عزم و اراده است.
  مومن در تلاش به مجاهدت با نفس است تا اینکه بر نفسش غلبه کند و یکبار مخالفت با هوای نفس میکند و پیروز میشود و یکبار هوای نفسش او را به زمین میزند. و آنگاست خدا آنها را او را بلند میکند و مومن بلند کردن خدا را میپذیرد و خدا مشکلاتش را اصلاح میکند.
  مومن احساس خوبی پیدا میکند و میرود به سمت توبه و خوفش از خدا بابت گناهی که کرده بیشتر میشود و بصیرتش و معرفتش زیاد میشود و دارای تقوا میشود.
  تقوا درجات دارد و درجات کم مال آدم های کوچک هم هست. و کمترین مرتبه تقوا مال کسانی است که فقط بنای تقوا را دارد.
  تقوا اولین مرتبه اش عزم و اخلاص است.
  عزم مسیله را حل میکند. ذکر عزم را افزایش میدهد و غفلت عزم را کاهش می دهد.
  یکی از مسئله های مهم محاسبه نفس است که تداوم عزم می آورد.
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

  پاسخ
 20. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام .دوستان یک چیز خنده دار بگم. از صبح دارم سخنرانی گوش میدم. و حالا جریان سخنرانی ها مبارزه با نفس هست . و یک بخش کوچولوی این مبارزه میتونه مبارزه با نخوردن هایی که دوستشون داریم باشه ..حالا از صبح در خونه ما خوراکی و میوه های خوشمزه که من دوست دارم میارن و تعارفم میکنن. همین الان حلوا آوردن و من خیلی دوست دارم. امدم بخورم که به خودم گفتم خاک بر سرت کنن یکم هم نمیتونی جلوی خواستن هاتو بگیری..
  چقدر تلخ هست این دوست داشتنی های بی ارزش.
  خدایا توفیق بده اصلا هیچ چیزی را جز تو دوست نداشته باشم.آمین

  پاسخ
 21. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام خلاصه جلسه ۳۲:
  قدم اول نگرش منفی نسبت به نفس پیدا کردن هست . که راهش تلقین میباشد.
  چگونه انسان از فضولات جسم دوری میکند. و آیا نمیخواهید از فضولات روح دوری کنید؟؟؟؟؟؟
  فضولات روح همان نفس است. حیا یعنی دری بگذارید برای خواهش های نفس مان.
  کار کنید به روی افکارتون تا نگرشتون درست بشود.
  اسیر دشمن شدن خیلی زجر آور هست باید از آن بترسید.
  از آیت الله بهجت پرسیدن علاج سوظن چیه؟؟ فرمودند:علاجش اینه مشغول به خودت و عیب هات بشی.
  مبارزه با نفس تا روز ورود به بهشت ادامه خواهد داشت.
  **قدم دوم بنا را به مبارزه با هوای نفس بگذارید و راهش دعاست.
  اگر با وجود این نگرش و بنا گذاشتن یک جاهایی شکست خوردی میتوانید بلند بشوید و بدانید خداوند به شما عنایت دارد.
  تقوا یعنی مبارزه با هوای نفس مطابق با دستورات اسلامی و به نیت قرب الله است. آغاز معنویت داشتن این بنا در زندگی است.
  بنای زندگی یعنی راضی باشیم خدا هر آنچه را تقدیر میکند.
  خدایا شکرت و الحمدالله صد هزار مرتبه الحمدالله برای توفیق دونستن بنای زندگیم..خدایا ضعیف ترین موجودتم مرا ببخش.آمین یا رب العالمین.
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

  پاسخ
 22. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام خلاصه جلسه ۳۱:
  دشمن تلقی کردن نفس کار دشواری است و با دانایی درست نمیشود . نیاز به تلقین زیادی داریم. باید یک وقتی به تلقین نفس بگذاریم.
  باید قدرت تلقین کردن به نفس را به دست آوریم. دشمن ترین دشمن انسان نفس اوست. باید نسبت به نفس کینه داشته باشید.
  علم مبارزه با هوای نفس میگه هر شب از خودت بپرس امروز چقدر با نفست جنگیدی؟؟؟
  اگه اون نکات اخلاقی خوبت در خدمت نفست هست به درد خودت میخوره اخلاقت…*نکته ی مهمی ست دوستان *
  ***بجنگ به قصد کشتن نفس***
  به خدا پناه ببرید از اینکه میل به چیزی پیدا کنید. کسی که مالک نفس خودش باشد خداوند آتش جهنم را براو حرام میکند.
  بگیر یقه ی نفستون را…خدایا مرا توفیق عطا کن به آنچه تو میدانی خیر است و تو میخواهی .آمین.
  خدایا مرا رها مکن بروم به سوی خواسته های خودم. آمین یا رب العالمین.
  کسی که گناه می کند ابتدا به حرف نفس در کارهای غیر گناه میکند و کم کم ضعیف میشود و گناه میکند.
  کسی که شهوت بر او غلبه می کند از برده هایی که میفروشند ذلیل تر است.
  انسان تا لحظه ای آخر و مرگ خواهش های نفس را دارد. کسی برای درست کردن نفسش تلاش نکند بمیرد بهتر است.
  تاریخ خلقت از جنگ بین دو تا آدم خوب قابیل و هابیل شروع میشود . بچه مذهبی تابع هوای نفس باشه توجیح میکند و خیلی خطرناک میشود.
  اگر بچه مدهبی ها عبادت توابع هوای نفس داشته باشد و نفسش را گنده کند جنایاتی را میتواند بکند که عالم در حیرت بمانند. مواظب باشید.
  پروردگارا به عظمتت قسم میدهم همه ی جوان ها را به راه مستقیم هدایت بفرما و گوش و چشمی بینا برای دیدن حقایق عطا بفرما. آمین یا رب العالمین.
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

  پاسخ
 23. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  خلاصه ۳۰:
  سلام. در ارتباط با پروردگار عالم اولین اقدام نماز هست. و در ارتباط با مردم اولین اقدام ظلم نکردن است.
  اولین سری اقدامات وجودی انسان احساسات و دوست داشتن هست. انسان تا زمانیکه چیزی را دوست نداشته باشد سمتش نمیرود.انسان ابتدا باید نگرش های دل و عمل را فعال کند و سپس به سراغ فهم می روید. دل سالم باید عمل درست و فهم کامل خواهد داشت. اولین کارها خارج کردن حب دنیا و ترک گناه میتواند باشد. اما اولین کار یک مومن نگرش داشتن دشمن و بد نسبت به نفس است.
  آگاهی و علم قابل تغییر است. اما نگرش چیز تثبیت شده است. و به آسانی قابل تغییر نیست.
  لقمان فکر میکرد و عبرت می گرفت و علم مبارزه با هوای نفس را آموزش می دید.برای همین لقمان شد.
  مبارزه با هوای نفس نیاز به تقویت اعتقادات دارد و تقویت اعتقادات نیاز به خوندن قرآن درباره بهشت و جهنم دارد. قلب اگر به این موضوعات فکر کند آرام میگیرد.
  مبارزه با هوای نفس سبب حکمت و عصمت می باشد. عصمت اکتسابی برای انسان به دست می آید ولی عصمت اعتقادی مخصوص پیامبران است.
  برویم دنبال اینکه چگونه جهاد کنیم در مقابل نفس؟؟
  پیامبر (ص)میفرماید: بدترین دشمن تو در دو پهلوی توست. تنها راه رفتار درست با نفس فقط مبارزه و حمله به نفس است. بی اعنتایی یا راه امدن با نفس اشتباه است.
  با لباس نرم تزیین نکنید و غذای خوشمزه نخورید و خوش نشین مباش که نفس محل بدی هاست . نفس رفیق همه ی بدی هاست . تو او را به طاعت می کشی و او تو را به معصیت می کشد. و نفس تا سیر میشود طغیان میکند . نفس وقتی فقیر میشود اعصبانی میشود. و وقتی غنی میشود تکبر میکند .
  مثل نفس مثل شتر مرغ هست خیلی میخوره نه بار میبرد و نه پرواز میکند.
  خدایا نفس ما را در نگاه ما موجود پست و دشمن ما قرار بده .آمین.
  خدایا فرصت جبران بهم بده.آمین یا رب العالمین

  پاسخ
 24. effat
  effat می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام. خلاصه جلسه ۲۹:
  انسان با رنج زندگی میکند. واین غیر قابل انکار است. رنج یعنی یکچیزی را دوست داری و نداری .و یا یک چیزی را دوست داری و داری و نباید بهش دست بزنی .و یا دوست نداری و داری.
  در کل رنج در دوست داشتنه.
  انسان تا خلاف خواسته های خودش قدم بگذارد هویت خود را پیدا نمیکنه.
  محاله در زندگی جوری باشید که کسی شما را زجر ندهد. زندگی انسان در مبارزه با هوای نفس طراحی شده است. انسان باید مدیریت کنید رنج هاتون را.
  اگر انسان با میل خودش مبارزه با هوای نفس کنه بی فایده است. مهمترین فایده ای مبارزه با هوای نفس اینکه وسیله ای برای تقرب به خداست.
  مدیریت مبارزه با هوای نفس طبق دستور ولی خداست. جوری عاشق باش که هیچ جوری از معشوقت ناراحت نشی. یک محبی هست که مجبورت میکنه و هم حب دارد اونم حب الله هست.
  اگه بتونی عاشق خدایی بشی که بهت جواب نمیده آنگاه تونستی مبارزه با هوای نفس کنی.
  با دو بال امکان پرواز هست:۱.ترک گناه ۲.صبر در بلا
  یک بال کافی نیست.
  در بلا لبخند زدی یعنی مبارزه با هوای نفس کردی. باور کنیم خدا می بیند . انسان تا روزی که مرگ فرا رسد رنج ادامه دارد.
  کسی که مسئله اش غالبا خدا باشد .خدا شهوتش را در ذکر با خودش قرار میدهد. خودتو فراموش کن تا به خدا برسی .
  از خدا علیه نفست خودت کمک بگیر.
  خدایا صد هزار الله اکبر و الحمدالله بابت اینکه بهم اذن یادگیری این مسیر را میدهی..انشاالله همه مون عاقبت بخیر بشیم. آمین یا رب العالمین.

  پاسخ
 25. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام خلاصه جلسه ۲۸:
  به وسیله ایمان و عقل باید با هوای نفس مبارزه کنیم.تفکر تقویت کننده مبارزه با هوای نفس است. عقل نشان دهنده و بیدار کننده علاقه برتر و پایدارتر است . انسان باید با استفاده از علاقه های خوب با علاقه های بد مبارزه کند . عقل تمایلات انسانی را مدیریت میکند. عاقل تر کسی که بیشتر به آینده و قیامت و بهشت و جهنم را محاسبه میکند.
  عشق و هوای نفس با هم در تعارض اند . چرا توی غرب با وجود فراهم بودن شرایط عشق وجود ندارد؟؟
  شهوت رانی عقل را زایل میکند. فساد جنبه سیاسی دارد چون جوان را ضعیف میکند و نمگذارد حق را ببیند.
  اخلاقی ترین بحث ها سیاسی هست .زمانی رسیده که مردم کافی ست یکم عقل داشته باشن ایمان می آورند. کسی که حجاب را ندارد تخم هوس رانی را در جامعه پراکنده میکند. و عشق را نابود میکند.
  انتخاب عاقلانه یعنی انتخاب راه رسیدن به خدا و گناه نکردن است. یک رابطه عشق بازی عجیبی بین مومن و حب الله وجود دارد.
  عقل ادم را مجبور به انتخاب دین میکند . اما عشق یک نوع حرکت که فقط خدا را میخواهد و هیچ نمیبینید جز خدا را.
  عشق یعنی به اجر کار هم نگاه نکنی و فقط و فقط خدا را دیدن و هیچ ندیدن.
  مبارزه با هوای نفس کن تا به عشق برسی.
  خداکند به درجه ی برسیم عشق مون عقل را جا بگذارد.آمین یا رب العالمین.

  پاسخ
 26. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام. .خلاصه جلسه ۲۷:
  داروی جسمی نیاز به اطلاعات نداره دکتر هر دارویی بدهد میخوریم و نیاز به معرفت و تلاشی ندارد. اما داروی روحی مثل نماز به معرفت و نیت والا نیاز دارد. زمانیکه آنچه را می فهمی عمل می کنی آنگاه حرکت به سوی خدا کرده اید.
  باید تدبر کنیم. هواسمون را جمع کنیم فهمون را برای دین خرج کنیم. نباید دنیا آنقدر ما را مشغول خودش کند که از حقیقت خودمون دور شویم.
  عمل کم اما با تقوا نزد خدا قابل قبول تر است.باید باور کنیم مفاهیم قرآن از همه هستی بزرگ است. هر کسی با دین مخالفت میکند در وجودش یک حماقتی و بی شعوری بوده که به مخالفت رسیده است.
  چه دردی دین از آدم های مذهبی که درک دین ندارد می چشد.الهی العفو.
  پیامبر ص میفرمایند : دو گروه کمر مرا شکستند. یکی منافق و دیگری مذهبی نفهم.
  الهی ما را جز مومنین عاقل و دارای فهم و شعور قرار بده .آمین یا رب العالمین.
  نفس را با طاعت پروردگار باید ذلیل کرد.
  در مورد چه کسی شما ذلیل هستی؟؟
  آیا در مورد رابطه ات با خدا ذلیل شده ای؟؟
  مبارزه با هوای نفس یعنی ذلت نفس است..نفس انسان یک بیماری عجب و خودپسندی دارد. مواظب باشید در نمازتان عجب نداشته باشید.
  دوستان از همه تون خواهشمندم من را هم دعا کنید..دعا کنید خدا ببخشم.

  پاسخ
 27. hossein
  hossein می گوید

  سلام داداش رضا خوبی؟؟ ممنون بخاطرسایتت خیلی عالیه . داداش فصل ۴ قسمت اول استاد پناهیان لینکش خرابه من نمی تونم دانلود کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخ
  • عفت
   عفت می گوید

   بسم الله الرحمن الرحیم.
   سلام . من همون جلسه را دانلود کردم درست بود.دوباره سعی کنید انشالله که بتونید بهره ببرید..ببخشید من پاسخ دادم چون دیدم داداش رضا جواب ندادن .
   یاعلی درپناه خدا.

   پاسخ
 28. effat
  effat می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام علیکم.خلاصه ۲۶:
  اخلاص غایت دین اسلام است . ثمره ی روزه اخلاص است. ثمره نماز باید تکبر را خارج کند هست. فقط اعمال مخلصانه می تواند مرتبه انسان را بالا ببرد. توبه یعنی اینکه دست مون را روی چوب بگذاریم و با تبر دستمون را قطع کنیم و حالا منتظر معجزه باشی خدا دست قطع شده ات را باز گرداند. باید خیلی ایمانمون قوی باشد تا معجزه ی خدا را باور کنیم. ماهیت حرکت انسان اینه خلاف نفس عمل بشود. دقت کن تمام دنیا ظالم هست مثل زمان که در هر شرایطی می گذرد. پس به خدا پناه ببرید. آخرت جایی برای لذت بردن است نه دنیا.
  اخلاص یعنی فقط و. فقط برای خدا باشد. گاهی علت محبت ها بخاطر اینکه کشیده شوید به سوی او و بکشانید او را به سوی خود است.
  اون محبتی ارزش دارد که بخواهی با محبت او تو را تصاحب کند.
  فرق مومن به اشتهای خانواده اش غذا میخورد و منافق خانواده اش به اشتهای او غذا میخورند. محبت منهای تصاحب ارزش دارد. دوست داشتن نه برای داشتن او مهم است.
  تصاحب بشی مهم است. پیامبر ع فرمود برای هر حرکتت نیت داشته باشید وگرنه جز خسران دیدگان هستی. ببینید اگر در درونت افراد با ایمان را دوست داری و افراد بی ایمان را دوست نداری بدانید درونتان خیری هست. ثمره اخلاص حکمت هست.

  پاسخ
 29. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام خلاصه جلسه ۲۵:
  یکی از راه های مبارزه با هوای نفس ذلیل شدن هوای نفس در برابر خداست. تنها راه حل عزیز شدن در برابر دیگران باید در برابر خدا ذلیل شویم. تنها جایی که در نماز باید حتما هواسمون جمع باشد گفتن الله اکبر در نماز است.
  خدا یک رابطه ی کبرییایی در برابر ما دارد. در دعاهاتون جوری با خدا حرف بزنید که ذلیل بودنتون مشخص باشه. خداوند تکبر را در وجود انسان برای اتصال به خودش قرار داده است.
  برای ذلیل بودن در برابر خدا در نمازت توجه بیشتری کن . و خیلی خیلی خوب نمازت را سعی کن بخونی.
  اول باید تکبر خدا را بپذیری ولی ذره ای تکبر در وجودمان نباید باشد. آدم هایی که در برابر خدا نمیخواهد تکبر خدا را بپذیرند به علت تکبر وجود خودشان است.
  عظمت خدا نقظه آخر بین پیامبر و خدا در معراج بود. نماز اوجش سجده است.
  فلسفه نماز توجه به تکبر خدا و ذلیل بودن انسان است. همه ی ما آدم ها محورترین درخواست مون بزرگ شدنه که اونم با اتصال با خدا ممکن است.
  مادر همه ی رذایل تکبر انسان است. هدف مبارزه با هوای نفس لقا الله است یادمان باشد.
  خداوند علاقه بزرگ شدن را در وجودمان قرار داد تا بتوانیم بزرگی خدا را کشف کنیم.
  یکی از چیز هایی که آدم را ذلیل میکند محبت واقعی است. زیارت جامعه کبیره را زیاد بخون تا ذلیل شوی.
  الهی من را هر روز ذلیل تر از روز قبلم نسبت به خودت گردان و معرفتت را در دلم بیفزا به حق صلوات بر محمد و آل محمد عجل الولیک فرج .آمین یا رب العالمین.

  پاسخ
 30. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام خلاصه جلسه ۲۴:
  مبارزه با هوای نفس یعنی مبارزه با علاقه های سطحی و زودگذر است که باید مبارزه برای رسیدن به علاقه های عمیق باشد. غربی ها بی حیایی را به عنوان داشتن صداقت رواج میدهند.
  برای مبارزه با نفس رابطه مون را با خدا تقویت کنیم. تا نفس تضعیف شود و خلاص بشیم.
  غربی ها معتقدن مبارزه با نفس به آدم ضربه می زند. اما دین اسلام می گه چون برای مبارزه با نفس برای رسیدن به بهترین ها می باشد. نفس به معنای واقعی آرامش پیدا می کند. و ارضا می شود. هر کسی چشم بر حرامی می پوشد به لحظه شیرینی دین را می چشد. هیچ عشقی به اندازه محبت امام علی ع نسبت به پیامبر اسلام ص نیست.
  محبت های کم ارزش را محدود کنید. مثلا خوابیدن را کم کنید.محبت های بد را ممنوع کرد. انسان باید ظرفیت را بسنجه و متناسب با آن محبت های کم ارزش را هم کم کنیم.
  حب الله وحب دنیا در یک دل جا نمی شود. اگر میخواهی حب دنیا را از بین ببری بیا حب بهشت را تقویت کن.و از جهنم فکر کن و بترس .
  با علاقه های خوب با علاقه های بد مبارزه کن. باید درباره بهشت و جهنم وقت بزاری و مطالعه کنی تا حب بهشت و خوف جهنم به وجود آید وگرنه متوقف واستی هیچی نمیشود.
  علاقه های عمیق را بگرد در درونت و براش وقت بگذار. اول یک علاقه خوب مثل آسودگی در دنیا را در خودت بفهم و بعد بخاطر این علاقه مبارزه کن . باید برای آدم شدن وقت بگذارید.
  بهترین علاقه ی در جهان علاقه به اهل بیت است.
  برای محبت به اهل بیت نیز باید انها را بشناسید . با مطالعه ی کتابها باشد وگرنه الکی محبت ایجاد نمیشود.

  پاسخ
 31. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام خلاصه جلسه ۲۳:
  عقل در کنار مبارزه با هوای نفس آدم را به سوی لذت های ماندگار می کشد و تبعیت از عقل نکردن باعث تضعیف عقل می شود. عمیق ترین خواسته ها را بخواهی جوابگو باشید باید ایمان قوی داشته باشید.
  کسی که به حرف هوای نفس گوش بدهند ایمانش از بین میرود. عقل میگه انسان با لذت زودگذر ارضا نمیشود. برنامه ریزی برای عقل و ایمان باید با تقوا عمل شود. تقوا یعنی دستورات خدا را از ولی خدا پیروی کنید.
  در مقابل نبوت و امامت هوای نفس وا می ایستد.
  چه کسی گمراه تر است از کسی که از هوای نفسش پیروی میکند و از امام خود پیروی نمیکند. در مبارزه با هوای نفس باید نفس را سرکوب کرد.
  ولایت از نماز مهم تر است زیرا تا ولایت را نپذیریم اون نماز تواضع ندارد و قبول نمیشود.برای همین نمیتوانیم ایمان یک شخص را نماز بدانیم.
  پیامبر ص میفرمایند: به آن خدایی که من را به حق مبعوث کرده اگر کسی اعمالش برابر اعمال ۷۰ پیامبر باشد خداوند ازش هیچی قبول نمیکند تا ولایت مرا نپذیرد.
  رکن اصلی به وجود آمدن انسان مبارزه با هوای نفس است. شک در دین و ولی خدا باعث قبول نشدن اعمال میشود.
  در آیات قرآن داریم کسی که از هوای نفس تبعیت کند به مانند سگ می ماند.
  علت مخالفت با ائمه هوای نفس آدم هاست.
  یا مهدی عج ادرکنی.
  آ

  پاسخ
 32. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام خلاصه جلسه۲۲:
  حرکتی که باید انجام شود برای رشد خودمون و رسیدن به خدا باید مبارزه با هوای نفس کنیم. مبارزه با هوای نفس اگر به دستور خود آدم باشد بی فایده است. باید دستور از خدا باشد. یکی از دستورات خدا این است حرف ولی من را گوش بدهید. سنجش ایمان انسان انجام این دستورات است.
  باید نفس خودمان را ذلیل کنیم. با سلسله مراتب است . مثل اطاعت از پدر و مادر بر هر فردی واجب است .مدیریت مخالفت با هوای نفس را به مافوق بدهید. خانم ها در بعضی موارد مدیریت مخالفت با هوای نفسشون را به شوهرشون بدهند.
  اگر دختر خانمی نمیتوانند مدیریت مردی را بپذیرد بهتر است ازدواج نکند. محبت بخاطر دستورات را نمی پذیریم از بین می رود.
  انسان برای مبارزه با هوای نفس باید دستورات همه ی کسانی که بر ما فضلی دارند و دستورات مطابق دین است را بپذیرد.
  کسی که برای کسی فضلی نداند مشکل خودپسندی دارد.
  اگر مخالفت با هوای نفس را با مدیریت ولی خدا نباشد باید با مدیریت حیوانات جهانی باشد.

  پاسخ
 33. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام خلاصه جلسه ۲۱:
  در روایات داریم که اگر انسان به غیر از راهی که خدا در قرآن و اسلام بیان کرده است بخواهد به خدا برسد خاداوند اعمالش را قبول نمیکند.
  نفس خودت را ذلیل کن با تحمل فرمان کسی که با تو مخالفت میکند به عنوان مافوق تو و کسی که برنزی دارد نسبت به تو و تو اقرار کن به فضل او.
  راه رسیدن به خدا ذلیل بودن است . و مبارزه با هوای نفس را انجام بدهید. نفس انسان اگر با خدا تنها شود آنگاه متکبر میشود مثل شیطان.
  یکی از فواید ذلیل شدن در برابر خدا .خالق شدن است و لطیف شدن روح و خوش اخلاقی و عاشق خدا شدن است.
  درجات ذلت انسان ها در برابر خدا فرق دارد.
  مراحل ذلت اینگونه است: ۱. ولی انتخاب میکند خدا و انسان باید برتری ولی خدا را بپذیرد. ۲. حرف ولی خدا را گوش بدهد.
  اصل عذر خواهی و معذرت خواهی باید از امام زمان عج باشد. پیامبر اسلام فرمودند: ابلیس عصیان کرد هلاک شد و اما آدم گناه کرد اما هلاک نشد..چون ابلیس بعد عصیان هنوز متکبر بود ولی انسان پشیمان بود.
  راه مستقیم مهدی فاطمه عج است.انشالله که بیایی آقا هر چه زودتر.

  پاسخ
 34. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام.خلاصه جلسه ۲۰:
  یکی از باورهای مهم در دین ما باور جهنم و بهشت است. یکی از مشکلات قران با مومنین اینه که مومنین باور نمیکنن دشمن دارند.
  بشر تا زمانیکه باور نکند آدم های ذلیل که مستحق جهنم هستند وجود دارد امام زمان عج ظهور نمیکند. پذیرش ولایت خیلی آسون است برای کسانیکه زشتی را می بیند.
  خداوند در قیامت به چند دسته صحبت نمیکند و نگاهشون نمیکنه ۱.قاتیلن ابا عبدالله ۲.غاصبین ۳.برائت جویان (کسانیکه برای دو گروه اول یک ذره حتی ایمان قایل باشند)
  تا زمانیکه حق را زیبا و قشنگ ببینی میتونی زشتی را هم ببینی.
  امام علی ع تسهیل کننده مبارزه با هوای نفس است.
  مومن مطیع امر مولا و مخالفت با هوای نفس دارد.
  برای مخالفت با هوای نفس محبت ابا عبدالله را بیشتر کن..اتحاد یک جامعه فقط با پذیرش ولایت یا جامعه ممکن هست..آدمی که جون میکند برای آدم شدن هنوز محبت درستی از اهل بیت در دلش نیست.

  پاسخ
 35. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  الان جلسه ۲۰ را گوش دادم..توی این جلسه استاد پناهیان گفت هر کسی که نمیتونه مبارزه با هوای نفسش کنه هنوز محبتی از اهل بیت توی دلش نیست.
  دلم آتیش گرفته.یعنی خدا منه بی سر و پا هنوز ذره ای محبت به این خاندان در دلم نیست.نمیدونم به حال خودم چه جوری گریه کنم..چقدر بد بختم من خدا

  پاسخ
 36. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  خلاصه جلسه ۱۹:
  کسی که نگرانه برای اینکه به جای فرمان خدا به فرمان هوای نفسشه این شخص میتواند توبه حقیقی کند.
  زمانی می تونید توبه حقیقتی کنید که دستورات خدا را محبت ببینید. کسانیکه عذاب آخرت.قبر و موقع جان دادن . شب قدر را ببیند میتواند توبه کند.
  نگاه نکنید چه گناهی کردید بلکه نگاه کنید در برابر چه کسی گناه کردی؟؟
  کاش قباحت و زشتی هواپرستی مقابل خدا پرستی را بفهمند. یکی از کارهایی که به انسان کمک میکند توسل به ائمه و ولی خداست که در نابودی هوای نفس کمک میکند.
  حس عشق به امام زمان عج را به وجود بیاوردید.
  رسول الله ع می فرمایند: زیرک ترین آدم ها کسی که از خودش حساب بکشه و برای آخرتش برنامه بریزد و احمق ترین آدم ها کسی است که از هوای نفس پیروی کند و همش برای خودش دعا کند.
  آدم زیرک هر روز به خودش بگه ای نفس این روزی که رفت دیگه بر نمیگردد چه کردی؟؟
  خواستی گناهانتون بخشیده شود صلوات بر محمد و ال محمد بفرستید و دشمنان اهل بیت را لعنت کند.

  پاسخ
 37. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  خلاصه جلسه ۱۸:
  دو نوع خواسته انسان دارد: ۱. خواسته های عمیق ۲.خواسته های کم و سطحی
  عملیات مبارزه با هوای نفس یعنی حرکت از خواسته های کم به خواسته های عمیق برای مبارزه با من مقابل معبود یعنی من نابود شود. و نابودی من تنها با برنامه ای که خدا می دهد امکان دارد.
  مواظب باشید مذهبی بودنتان دکان نشود. از صبر و نماز برای نزدیک شدن به خدا کمک بگیرید. کمک گرفتن از نماز سخت است و فقط مردم خاشع هستند که این بهره را میبرند.
  آیت الله بهجت می فرمایند:هرکسی نماز را عادی نیز بخواند و آدم نشود آب دهانش را بر من تف کند البته که اول وقت باید بخواند.
  آخر نقظه عرفان ولایت پذیری است.
  انسان آفریده شده مبارزه با هوای نفس کند و با خود نفسش مبارزه کند. مهمترین مرحله ای بی من شدن چشم گفتن به ولایت ولی خداست. بچه مومن همه چیز را حلش کن وگرنه ناجور به زمین میخوری. اگه حقیقتا ولایت را بپذیری من را بر زمین زدی. همه با روضه ابا عبدالحسین آدم میشن.راهی جز حسین نیست. پیامبر به امیر المومنین ع فرموند.:کسی که با شمشیر به بینی اش بزنی و بازم علی علی جان گوید آن شخص مومن حقیقی هست.
  سلام. دوستان من دو روز هست در شرایط خیلی سخت جسمی بسر میبرم دعایم کنید خدا همه مریض ها را شفا بدهد.آمین یا رب العالمین.

  پاسخ
 38. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  خلاصه جلسه ۱۷:
  اسلام میگه من به شما یک برنامه می دهم به نام تقوا و یک هدف به نام ایمان میدهم. جهنم یعنی آدم در حسرت از دست دادن بزرگترین دوست داشتنی های خود بسوزی که در جهنم این رنج مبارزه با دوست داشتنی ها در قالب آتش جهنم می باشد.
  انسان تا زمانیکه من یتش از بین نرود نمیتواند از وجود خدا لذت ببرد. و باید برنامه ای داشته باشی که در آن من نباشد و برنامه ای باشد که خدا گفته است. خدا می فرماید تو انسان باید آنقدر از خواستنی هایت بگذری تا من وجود نداشته باشد. باید عبد ذلیل خدا بشی. هر وقت عبد شدی زیاد استغفار کن. برنامه را از رساله عملی بیابیم. خود پرستا به رساله دلشون عمل میکنن. و خدا پرستا به رساله دینی که حکم خداست مراجعه میکنن. اگر رنج بکشی به خدا نرسیدی چون حکم خدا در آن رنج نبوده است.خدا انسان را از دو ناحیه محاصره میکند:۱.تکلیف ۲.تقدیر
  در مبارزه با دوست داشتنی هایت با برنامه ی خدا پیش برو نه برنامه ی خودت.
  امام علی ع میفرمایند : هر طاعتی در سختی است . تقوا مبارزه با هوای نفس با برنامه خداوند می باشد.
  ممکنه حتی زمانیکه مبارزه با دوست داشتنی ها طبق برنامه باشد حتی من وجود داشته باشد.
  خداوند یک فیلتر گذاشته کسی در عبد خدا خودش را گول نزنه و اون فیلتر ولایت است. ولایت را میشه نقطه پاکی هر شخصی است.
  زمانیکه مشخص میشود نفس ات نابود شده که اگر خدا هر کسی را مشخص کرد بی چون و چرا قیول کنبم مثل سلمان فارسی
  هر جا خدا اطاعت خودش را گفته اطاعت از رسوا را هم گفته است.
  زمانیکه یک خوبی میاد خوب های دیگران را به تمسخر میگیرد بدون یک مرضی توی خودش است. موقع اذان مشهد است.هر کسی اینو خوند برای من بنده ی پر گنه خدا هم دعای کند .ممنونم.

  پاسخ
 39. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  خلاصه ۱۶:
  مردم جهان فریب شیطان را می خورند و برای آن است که به آنان دروغ گفتن که شما با استقبال به گناه لذت بیشتری می برین. ترک گناه آدم را برای لذت بردن آماده تر میکند. مبارزه با هوای نفس وسیله است نه هدف.
  یکی از شاخصه های آبادانی آخرت آبادانی دنیاست. از نظر ساختار طبیعی مون تقدیر در دنیا باید مبارزه با هوای نفس کنیم. هر کسی با مبارزه با هوای نفس پیوند ندارد.سعی کنیم ما پیوندمون را ایجاد کنیم.
  انسان برای لذت بردن آفریده شده است.لذت فوق العاده برای انسان قرب الله است. آدم تو سعی با رنج داری تا زمانیکه به ملاقات با خدا برسی. میتونی این سختی را برنامه ریزی کنی .سختی درست بکشی.
  زمانیکه من برای لذت بردن از خود خدا به وجود آمدم به هیچ چیزی غیر خدا رضایت نمیدهم چه دنیایی و چه آخرتی
  از خدا بخواهید مزه ملاقات به خودش را بهمون بچشاند.
  باید پاک بشیم از خودخواهی و با گذشتن دوست داشتنی ها بدست می آید.
  کسی میتواند از وجود خدا لذت ببرد که من ش به هیچ تبدیل شود.
  ترک لذت ها باید به دستور خدا باشد وگرنه من بزرگتر میشود. عبد کسی که منتظر دستورات خداست. رعایت دستورات الهی یعنی تقواست. در راس تقوا مخالفت با هوای نفس است. تقوا را فاسد نمیکند مگر غلبه شهوت.
  خوشا به سعادت کسی که فرمون هوای نفسش بی اعتناست..تقوا برنامه ای ست و باید از جانب خدا برنامه باشد وگرنه بی فایده ست..کسی که هوای دلش تابع خداست رستگار میشود. الهی رستگارمون کن.آمین.

  پاسخ
 40. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام. خلاصه جلسه ۱۵:
  در زندگی یک راه اصلی تنها وجود دارد که اونم ماهیت اصلی آن مبارزه با هوای نفس است. مخالفت با دوستی ها رنج دارد که اول باید بپذیریم رنج جز زندگی است .رنج را حلش کنیم. هدف اصلی و کلیدی مبارزه با هوای نفس چیه؟؟؟ امیرالمومنین ع میفرمایند: من خدا را شناختم با بهم ریختن عزم ها و تصمیم ها.
  آن چیزی واقعی که انسان را وادار میکند به زندگی پذیرفتن اصل مبارزه با هوای نفس است. آدم زمانی قدرت روحی خودشو افزایش بده لذت بردنش زیاد می شود. مثلا از خوابیدن لذت ببری بیا به جاش کمتر بخواب و زمانیکه بخوابی لذت بیشتری می بری.
  ما باید توان لذت بری روحمون را افزایش بدهیم. هدف اصلی مبارزه با هوای نفس این دنیا لذت ببریم و روح لذت پذیرمون را افزایش بدهیم.
  دل آدم انقدر هرزه است نمیتوانند روی یک موضوع تمرکز کند. اهل آخرت در دنیا بیشتر لذت می برند اما درست لذت می برند.
  دو نوع هدف برای مبارزه با هوای نفس داریم: ۱. هدف دنیایی ۲. هدف آخرتی
  والله کسی از گناه نجات نمی یابد مگر آنکه در برابر خدا گناهان خود را اقرار کنیم. جوانی که به موسیقی عادت کند. روحش ضعیفه و روز به روز ضعیف تر میشود. هر جا دیدی ضعف داری بدون یکجا مبارزه با هوای نفس نکردی. الهی العفو.

  پاسخ
 41. فائزه سادات
  فائزه سادات می گوید

  انشالله تصمیم گرفتم بعد از امتحانا دوباره شروع کنم البته میخوام یکم بزنم جلو از حرفای خوشمزه و امید بخشش شروع کنم چون قسمتا ی اولش برام زوده یکم جنبه ی شنیدن حق رو ندارم. ولی خلاصه هات عالی بود خیلی به دردم خورد.?

  پاسخ
  • عفت
   عفت می گوید

   بسم الله الرحمن الرحیم.
   سلام فائزه جونم. خوبی انشاالله خواهری؟؟ عزیزم اره این وضع درسهای دانشگاهمون یکم سخته گوش دادن به سخنرانی ها.من انشاالله فردا اخرین امتحانم هست.فائزه خانم خواهرانه میگم سعی کن با تمام سختی های این سخنرانی ها از اول گوششون بدی به ترتیب..میدونم سخته ها ولی تنها اینکار ممکن هست. بنظرم تاثیرشو بزاره..حقیقتا من جلسه ۱۸ هستم ولی وقت نوشتن خلاصه ها ندارم..از فردا بعد امتحانم همه را میام مینویسم..تو هم شروع کن و خلاصه هاتو بنظرم اینجا بنویس..حالا که خدا به وسیله داداش رضا یک راه بهمون نشون داده نه نگیم. و با انرژی پیش بریم.برای منم دعا کن.خدانگهدارت عزیزم.

   پاسخ
 42. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام علیکم.جلسه ۱۴ الحمدالله:
  تنها مسیر کمال مبارزه با هوای نفس است. ماهیت کمال جویان انسان مبارزه با هوای نفس است. ایمان ازت میگیرند اگر طلب رنج نکنی. دو تا قصه باید حل بشه: ۱. رنج حل بشه. ۲. بی خیال شیرینی
  شهدا راه صد ساله را با پذیرش رنج جون کندن میرن..
  مبنای روحت را زجر انتخاب کن لذت گریزی را انتخاب کن.
  اما تکلیف الهی مبنای عملت باشه. اگر رنج را نپذیری بچه خوبی هم بشی زیاد دوام نمیآری.. آخرین محافظان خودپرستی را با پذیرفتن رنج از بین ببرید.
  اینقدر باید بزنی تا من به او بشود.
  آی آدم هایی که بیکارچه تفریحی بالاتر از مبارزه با هوای نفس میتواند باشد؟؟؟
  در بلایم میکشد هم لذات او مات اویم مات اویم مات او
  هرکسی هر آنچه میخواهد میخورد و می پوشد خدا بهشون نگاه نمیکند.
  عبادت یک مقوله مجزا از هوای نفس است تقویت ارتباط با خداست. مبارزه با هوای نفس ارتباط با خداست.
  بعد از مبارزه با هوای نفس نماز برایت لذت دارد. عبادت یعنی ارتباط عبد و عبید است.
  الهی العفو.

  پاسخ
 43. فائزه سادات
  فائزه سادات می گوید

  ممنون عفت جون خدا خیرت بده چه کار خوبی میکنی چکیدشو میگی. من چند جلسه ی اولو گوش دادم ولی نمیدونم چرا داشتم از خودم و زندگی نا امید میشدم شاید برداشتم غلط بود نمیدونم

  پاسخ
  • عفت
   عفت می گوید

   بسم الله الرحمن الرحیم.
   سلام عزیزم. نگاه فائزه جونم میدونی منم اولش خیلی حس بدی به خودم و کارام پیدا کردم. ولی هر چی جلو میرم بیشتر میفهمم مقصد اصلی چیه… باورت نمیشه الان که کم کم دارم میفهمم حقیقتا هم شیرینه و هم سخته..یعنی الان مشکلم اینه من خیلی کنترل روی نفسم ندارم که جلوی دوست داشتنی هامو بگیرم.ولی شیرینیشو در کارای کوچیک دارم حس میکنم.یعنی نگاه یک چیز خنده دار بگم حتی گوش دادن به این حرفا بنظر من دل میخواد چون عمل بهشون سخته باعث میشه نخوایم گوش بدیم..من نذر کردم ختم برای اموات تا این دوره را گوش بدم. مینویسم چون اگر هر چند روزی وقت نکردم و برگشتم دوباره گوش بدم و ادامه شون..میام اول خلاصه ها را میخونم یادم بیاد بعد میرم سراغ جلسه بعد..تو هم نذر کن خانمی انشالله گوش شیطون کر بشه و از تصمیمت آگاه نشه که بخواد جلوتو بگیره.موفق باشی.برای منم دعا کن عزیزم. یاعلی

   پاسخ
 44. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  جلسه ۱۳:
  محبت خدا بدون رنج نمیشود. هرکسی نمی فهمد عاشق خدا دوست دارد برای خدا رنج بکشد. خدا رنج را می دهد تا درستمون کند و ما موظفیم فقط ایمان داشته باشیم و اعتماد کنیم بخدا.
  پیامبر خدا برای تواضع در برابر خدا دو نوع غذا نمیخوردند. پیامبر ع میفرمایند: کسی اکثر تلاشش برای رسیدن به خوشی ها باشد حلاوت ایمان از دلش کنده می شود.
  ایمان آدم را از تنهایی بیرون می کشد . ایمان وحشت را از آدم دور میکند. شیرینی ایمان از تمام شیرینی های دنیا شیرین تر است. هر چقدر ترک شهوات کنی حلاوت ایمان را می چشی. شهوات همه چیز هایی که دوست داری محسوب میشود. ایمان در قلب مومن زیباست. حلاوت ایمان را نچشیدیم که خدا را دور تا دور خودمان نمی بینیم. یکم رنج را تحمل کنید تا مزه ایمان را بچشید. امیرالمومنین (ع) میفرمایند:یکم برای انجام طاعت صبر کنید و از پستی ها و بدی نگه اش بدارید تا حلاوت ایمان را بچشید. اگر درست سختی نکشید خراب سختی خواهی کشید. عقیده با زجر به دست می آید.
  نکته::::::(* زجری تو را بالا می برد که زجر کشیدی و جبرانش نکنی.**) یا بد زجر میکشیم یا تصمیم داریم بعدن زجر را جبرانش کنیم که حلاوت ایمان را با زجر به دست نیاوردیم. پیامبر ع بعد از جنگ احد دعا کردند:خدایا ایمان را محبوب دل ما قرار بده.
  ایمان را در دل ما زیبا قرار بده. خدایا کفر و فسوق و عصیان را از ما دور کن.آمین یا رب العالمین.
  آن روی سکه حلاوت ایمان .تنفر .فسوق . و عصیان هست.

  پاسخ
 45. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم
  جلسه دوازدهم:
  علل صحبت از رنج
  :۱.امل (آرزو) با گذاشتن سختی ها آرزو ها کم می شود. ۲. شکر افزایش یابد. ۳. دیدن رنج دین را بیشتر لذت بخش می کنه. ۴.صبر و تحمل آدم بالا می رود.
  رنج چه انتخابی (مبارزه با هوای نفس) چه از نوع رنج غیر انتخابی تنها راه سعادت انسان هست.امیرالمومنین (ع) می فرمایید من نمیتوانم از گناه جدا شوم مگر وقتی که تو منو با محبت بیدار کنی. محبت خدا را میخواهید باید رنج را بپذیری. راحت طلبی اولین مورد حب به دنیاست .بعد شهوت رانی شروع میشود. از اولین مواردی که در وجود انسان ایجاد میشود راحت طلبی هست. اولین بیماری راحت طلبی هست. زمانیکه راحت طلبی باشد از مسیر رنج خارج میشوید. راحت طلبی اجازه حرکت رنج و ارتباط با دین را نمیدهد. تن پروری یک مرض است آدم نفس و روحش می میرد.توی پیچ شهوت رانی گفتن بی فایده است باید قبلش گفت.
  راحت طلبی یعنی همه کار را خودمون انجام دهیم. راحت طلبی بنیان تقواست. چرا باید از مشقت حرف زد؟؟برای عشق با خدا.
  روایت داریم : قلب عاشق خدا را دوست دارد زیاد برای خدا رنج بکشد. و قلب غافل از خدا راحتی را دوست دارد.
  هرکه در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشتر میبرد.

  پاسخ
 46. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  خلاصه جلسه یازدهم:
  بهترین طریقه گرفتن یک شوخه انگور گرفتن از شاخه اصلی هست. یکی از بهترین صورتهای گرفتن دین مبارزه با هوای نفس (پذیرش رنج )هست.مسیر اصلی بر اساس خاصیت های انسان مبارزه با هوای نفس هست.مبارزه با دوست داشتنی ها یعنی رنج چه تحمیل شود وچه تقدیر به وجود می آید.رنج در مسیر مبارزه هوای نفس قطعی هست.اصل وضعیت انسان در برابر خدا صبر در برابر رنج هاست. اصل رنج را بپذیری و دین گریزی نکنید.کسانیکه در زندگی شان شاد هستن اونا هم رنج را دارند ولی آدم تر هستن چون صبرشون بیشتر هست. اگر در برابر رنج درست برخورد نکنی رنج بیشتر میشود.نعمت های خدا را سعی کن ببینید و شکر گذار باشید. دیدن خوبی های دنیا و لطف خداودند در حق خودت.را تمرین کن.خداپرستی یعنی من باید مرده باشد.من رنجور شدم و شاکر نبودم یعنی خودپرستم
  تا رنج را نپذیری شاکر نمیشوی.برای دوست داشتن خدا نعمت هاشو ببینید. اشک خدا را موقع دادن رنج تکلیفی و یا تقدیری که پیش می آید ببینید.توجه کنید یک چشم بر هم زدن تمام رنج ها از بین میروند.کسانیکه خدا را میپرستند عبد خداوند هستن. اگه رنج را بپذیری رنجت کم میشود و خدا مرحم میگذارد. فرق است بین رنج خوب که میپذیری و رنج بدی که حاصل نپذیرفتن هاست. رنج خوب اعصابت را خورد نمیکند ولی رنج بد اعصابت را خورد میکند. حضرت زینب ع شب بعد عاشورا نماز شب اش را ترک نکرد. الهی ببخشم.

  پاسخ
 47. ?شکرانه زهرا?
  ?شکرانه زهرا? می گوید

  من هر از گاهی کانال استاد پناهیانو تو تلگرام دنبال میکردم،و حرفاشون به دلم مینشست چون ۱.تکراری نبود ۲. لایه ی واقعی و جدیدی از دین رو ارائه میداد.۳.نوع بیان خود استاد بسیار تاثیر گذار بود اون لحن عامیانشون و همین طور بالا و پایین کردن ولوم صداشون حتی، تاثیر زیادی در نفوذ کلامشون داره و واقعا هر کارشناس دینی این قابلیت رو به این کیفیت نداره و من تصمیم دارم اگه خدا بخواد در ماه رمضان تقسیم بندی کنم و سخنرانی تنها مسیر رو گوش بدم.

  پاسخ
 48. زهرا
  زهرا می گوید

  خداقوت داداش.
  خدا زندگیتو حفظ کنه. حافظ زن و بچه ات باشه.
  دستت طلاااااا (((:
  دوستان برای منم دعا کنید.
  لطف میکنید.
  تنکیو وری ماچ!!!

  پاسخ
 49. زهرا
  زهرا می گوید

  سلام.داداش یه سوالی…
  من کتاب راز کنترل شهوتو به طور اتفاقی دیدم.ایا باید میخریدم؟ من تا فصل پنجمشو خوندم و دیدم نوشتید که اگر خریدید…
  ولی من نخریدم.اینکه میخواستم حلال کنین.از نظرتون ایرادی داره تا تهشو بخونم؟ اگر بگید میرم میخرمش…توروخدا فقط بگید زود تر!!!
  راستی بابت قلمتون بهتون تبریک میگم.(: خوب مینویسید

  پاسخ
 50. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام علیکم.خلاصه جلسه ۱۰ سلسله سخنرانی استاد پناهیان انشالله مفید باشد.:
  محور اصلی در وجود انسان مبارزه است.تنها ایجاد ارزش افزوده باعث میشود رنج بکشیم.انسان از بس لذت و آسایش را دوست دارد و به دست میآورد اماباید به خودش بیاید. آدم های خوبی که به رنج توجه ندارد به یکباره وارد گناه میشود.
  کسی که اصل رنج را برای خودش حل نکرده آخرین رنج کم می آورد.
  قرآن میفرماید:از میان مومنین مردانی هستند صادقانه پای عهدشون وامیستیم بعضی هاشون شهید شدن و بعضی هاشون منتظر شهادت هستند. همچنین به یک درجه از رنج عادت کنی خدا درجه ی رنج هاتو بالاتر میبرد..مسیله رنج را باید حل کرد.و با آگاهی بهش نگاه کنیم نباید از زیر رنج ها در برویم..نباید دیندار عافیت طلب باشیم..حواسمان باشد که دینداری با زرنگی نکنیم و زیرآبی نرویم…در هر شرایطی قرار گرفتی به ساز خدا برقص..خدا سخت ترین شرایط ما را قرار میدهد و ما باید با جان دل بپذیریم…یاد مرگ را در خودمان تقویت کنیم و ذکر مرگ را زیاد بگویید..کافی است یاد مرگ انسان را آدم میکند. یاد مرگ شهوت و رگ های غفلت را از بین میبرد..و طبع انسان را رقیق میکند و آتش حرص را در آدمی خاموش میکند..فکر کنید در مورد هولناکی مرگ…..چون وقتی از عشق و محبت خدا میگوییم انسان از غفلت بیدار نمیشود باید از هولناکی مرگ و قیامت بیان شود.خط تربیتی رنج یاد مرگ است. تنها راه به غیر از مسیر تربیتی توسل به امام حسین (ع) است.
  حجاب چهره جان میشود غبار تنم********خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم.*****دوستان عزیزم برایم دعا کنید.که محتاج دعایتانم..التماس دعا یا علی.

  پاسخ
 51. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام علیکم دوستان. انشالله حال دلتون خوب باشه و بوی عطر وجودتون خدایی باشه..دوستان به خدا قسم آرامشی دارم که نمیدانم چگونه خدا را شکر کنم … دعا میکنم انشالله خداوند آرامش و آگاهی را نصیب همه ی ما بندگانش ارزانی بدارد..امشب خلاصه قسمت ۹ سلسله سخنرانی استاد پناهیان تنها مسیر را مینویسم انشالله مفید باشد.:
  بیشترین ضعف ما در شناخت حیات شناسی هست.مهمترین دارایی انسان قلب به عنوان محل تمایلات اوست.مهمترین ویژگی تمایلات متفاوت و متضاد انسان است. قطعا انسان جوریه که تا بهش میدهی طغیان میکند…در ذات انسان مبارزه و سرگشتی وجود دارد.در یک دسته بندی کلان دو گروه تمایلات و علاقه وجود دارد:۱.علاقه های سطحی و آشکار ۲.علاقه های عمیق و پنهان.
  اگر علاقه های بالقوه را بالفعل کنیم و بعد ارضا کنیم لذتی میبریم که توصیف نا پذیرند…انسان با علاقه های سطحی شروع میکند اما ارضا نمیشود و لذتی نمیبرد…انتهای علاقه های بالقوه اشتیاق لقای الله است…ای انسان یک آرزو و عشق مرکزی در قلبتون هست که دیدار خدا و رسیدن به خدا است…نقطه ی مرکزی ایمان اشتیاق ملاقات خدا خداخواهی محض است..همه ی مفاهیم دینی در مبارزه با تمایلات سطحی نمود دارد.برای رسیدن به علاقه های پنهان باید مبارزه با علاقه های آشکار کنی که قدرت الویت بندی تمایلات که توسط عقل صورت میگیرد که عقل در مرکز قلب ساکن است و علم سربازهای عقل است.
  نکته مهم:هر یک دونه بار که به حرف هوا گوش کنی یک قسمت از عقل شما از بین میبرد که دیگه بر نمیگردد..و استغفرالله برای مابقی عقل شماست….هیهات هیهات..
  اگر انسان به تمایلات سطحی گوش بدهد ارضا نمیشود و تازه به همه ی تمایلات سطحی هم نمیرسد.. در رسیدن به عشق خدا ابتدا باید دنبال علاقه های پنهان برود و بعد عشق خدا نمایان میشود. سختی علاقه های عمیق این است که نمیتوان اول آن را تجربه کنید…
  مهمترین ویژگی حیات رنج است..مشکل دوم گذشتن از علاقه های آشکار ترس از خلا داشتن در زندگی هست..
  در قرآن میفرماید:تو سعی میکنی در راه خدا و چه سعی توام با رنجی..
  مسیر ما انسانها رفتن مسیر دین است..آدما مرگ را فراموش میکنن.مرگ نزدیک هست..آرزو ها آدم را کور میکنند..عمل(ارزو) سلطان شیاطین بر قلب های غافلین است..عمل(آرزو)موجب فراموشی مرگ میشود.
  پیامبر (ع)فرمودند:انسان آدم قبل از اینکه گناه کند اجلش جلو چشم هست و آرزوش پشت سر اون هست..وقتی گناه کند خدا آرزوهاشو میاره جلو چشمش و اجلش را پشت سرش و همیشه دایما در آرزو به سر میبره تا میمیره.
  دوستان واقعا ما در این دنیا داریم چهکار میکنیم.؟؟خدا به دادمون برسه..التماس دعا یا علی.

  پاسخ
 52. م ر د ا ب
  م ر د ا ب می گوید

  سخنرانیای حاج آقا پناهی داره منو ب نتیجه های خوبی حتی راجع ب عشق میرسونه و زندگی هدف خیلی خوشحالم باهاش آشنا شدم

  پاسخ
 53. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام علیکم.خلاصه جلسه ۸ استاد پناهیان.انشالله مفید باشد:
  انسان نیازمند یک برنامه ی کامل و جامع از داخل قرآن است. اصلی ترین ویژگی انسان در تعریف اش از انسان در سر دوراهی قرار میگیردو با آگاهی راه مستقیم رسیدن به خدا را انتخاب میکند.
  در دوران بچه گی میگن میزارن علاقه های سطحی شکل میگیره.
  علاقه های سطحی لذت نداره فقط آشکار تر هستند…علاقه های عمیق تر لذت بیشتری دارند ولی پنهان ترند.. علاقه های عمیق باعث میشه علاقه های سطحی را سر ببرید.
  خداپرستی یکی از امیال انسان است اما پنهان هست. خدا به چه کسی بیشتر پاداش میدهد.؟؟؟کسی که رنج بیشتر میکشه.
  مبارزه با نفس یعنی ارضای پاسخ به نفس خوب(علاقه های پنهان)
  هر کسی که دل از شهوت بردارد بخاطر خدا.خداوند لذتی در اعمالش به او بدهد که در هیچ لذتی نچشیده باشد…
  ابتدا اعمال دینی را با تلخی انجام بدهید تا به لذت واقعی برسید.نماز هایتون را طولانی بخوانید برای تربیت نفستون…
  نکته مهم:مبارزه با نفس برای نفس نکنید مثلا فوش نمیدهد برای جایگاهش نزد مردم.
  انتخاب علاقه های پنهان توسط عقل صورت میگیرد…عقل انسان راه به سوی عشق و عاشقی با خدا را نشان میدهد..التماس دعا .یا علی.

  پاسخ
 54. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام دوستان.خلاصه جلسه ۷ سلسه سخنرانی استاد پناهیان تنها مسیر را مینویسم انشالله مفید باشد:
  اگر در دین اطاعت پذیری کامل نداریم. بخاطر عمیقا متقاعد نشدیم که دین صراط مستقیم و درست هست.
  اگر آدم به تشنگی دونستن برسه آن وقت دین را بهش ارایه بدهیم آن وقت با پذیرش کامل قبول میکنه.
  شیطان دنیا را تزیین میکند و امیرمومنین دنیا را تلخ نشان میدهد تا شیرینی دین را بفهمیم.
  خوب بودن کافی نیست زیرا انسان آفریده شده خوب بشودو سر نفس را بزند…انسان باید واقعیت های تلخ دنیا را ببیند و بعد به سراغ دین برود…به جا مبارزه با هوای نفس نکنیم مجبور میشویم بی جا مبارزه با هوای نفس کنیم.. در روایاتی از پیامبر :بهترین جوانان آنان هستند که همانند پیران هستند و بد ترین پیری های شما آنان هستند که شبیه جوانان باشند.
  غفلت از تلخی ها نابود میکند انسان را……روح ما آزاد طلبه.عاشق طلبه.راحت طلبه بزاریم کمی دلمون در دنیا بگیره تا بریم سراغ واقعیت سراغ دین و لذت بردن از رنج …..آدم کسی است که دوست دارد بخاطر خدا رنج بکشد..بهترین برخورد با آنچه خدا مقدر میکند علاقه به زجر کشیدن برای خدا باشد..الحمدالله..عشق چیست؟؟؟
  به تیغم گر زند دستش نگیرم اگر تیرم زد منت پذیرم…
  فقط یک نفر را خدا اجازه داد تا آخر رنج برود امام حسین (ع)بود.
  الهی توفیق عاشقی به همه بندگانت ارزانی کن. آمین یا رب العالمین. التماس دعا یا علی.

  پاسخ
 55. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام علیکم دوستان..خلاصه جلسه ۶ سلسه سخنرانی استاد پناهیان تنها مسیر را مینویسم انشالله مفید باشد:(الحمدالله)
  هروقت دیدید که روحتون از دستورات الهی فرار میکند و اطاعت خدا را سخت میدونه سعی کنید واقع بینانه به اون موضوع نگاه کنید…آدم هایی که خوب هستن که بد میشن برای اینکه واقع بینانه و منطقی به دین نگاه نکردن و انتخاب دین آگاهانه نبوده هست..
  نکته ی آغازین حرکت اینکه فلسفه مبارزه هوای نفس در هویت انسانی خودمان و سنن اطراف خودت ببینی. دین یکی از برنامه های مبارزه با هوای نفس است…هیچ طاعتی نیست مگر با سختی صورت گیرد و هیچ گناهی نیست مگر با شهوت صورت گیرد…
  خیلی مهم (عاشق هر چی بشی خدا اونو از آدم میگیره این سنت خداست… )
  امام صادق (ع):اگر درخواست و اصرار مومن برای رزق و روزی نبود حتما خدا وضع مومن را خیلی بد میکرد…دنیا مخالف هوای نفس هست انسانم نیز مخالف هوای نفس باید باشد…بلا را اولیا خدا لطف میدانند…مومن را در خانه اذیتش میشودو یا بیرون و یا مومن دیگری اذیتش میکند..خدایا تو بزرگی مارا هم بزرگ کن آمین.
  دنیا و آخرت با مشقت بدست میآید پس به سمت آنچه برویم که جاویدان باشد…دنیا محل زجر دادن انسانهاست اگر باورش کنیم شاکر خدا میشویم. انسان باید غرق شکر خدا باشد.
  سه تا چیز حال آدم را ناخوش میکنه:
  ۱.غصه خوردن برای گذشته.
  ۲.غصه خوردن برای آینده.
  ۳.غصه خوردن برای نعمت هایش را با دیگران مقایسه میکند..
  الهی چگونه شکر این آگاهی را بجا آورم.خدایا توفیق آگاهی را بر همه ارزانی بدار به حق خانم فاطمه زهرا,(ع).استغفرالله ربی اتوب علیه .

  پاسخ
 56. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام دوستان..از خداوند میخواهم درک روز افزون حکمت های خودش را بر همه بندگان ارزانی بدارد.انشالله این خلاصه جلسه ۵ مفید باشد.الحمدالله رب العالمین.::
  باید عمیقا بپذیریم که جهاد با نفس اصل زندگی است. انسان در مبارزه نفس تنها نیست بلکه خدا و جهان هستی نیز در مبارزه با نفس همراه است چه آدم خوبی باشیم و چه آدم خوبی نباشیم. خدا میفرماید:ما انسان را در رنج آفریدیم. رنج یعنی اتفاقی که خلاف دوست داشتنی های رخ میدهد.
  خداوند میفرمایند:ای انسان تو در این مسیر قرار گرفته ای به سوی خدا میروی تا خدا را ملاقات کنی.این سرنوشت محکوم هستی و این سیر تو با سختی همراه است.
  نکته مهم:خداوند میفرمایند:من اگر نمیخواستم همه را به یک چشم نگاه نکنم فقط به مومن فقط سختی میدادم ولی به تمامی انسانها سختی میدهم.
  همه ی آدم ها چه کافر و چه مسلمان با هوای نفس مبارزه میکنند.
  جهنمی ها اون دنیا از چی بیشتر ناراحتن؟؟؟از اینکه جهمنی ها هم در دنیا سختی میکشند اما در آن دنیا هم رنج میکشنند..ولی بهشتی ها در این دنیا رنج میکشنند و در آن دنیا لذت میبرند.
  مبارزه با نفس از علاقه های متضاد شروع میشود.
  امیرمومنان در نامه اش به جوانان با ۷ وصف از خودش که یادآوری مرگ را نیز توصیف میکند.شروع کرد.
  انسان از دو ناحیه در رنج است:۱ درون(نامه ۳۱نهج البلاغه) ۲.بیرون(مقدرات را تعیین میکند.)
  یک نکته مهم انسان تلاش و تکاپو هم باید بکند که رنجی نیابد ولی اگر رنج آمد با شیرینی بپذیرد.
  خدا میفرماید:یکی از علایم هواپرستی و خودخواهی اینه که یک نفر زندگیش سخت میشود اون سخت ترش میکند مانند فردی که خودکشی میکند.
  خانم ها به علت کفران نعمت بیشتر در جهنم بودند علتش اینه موقعی که عمل ناپسند از همسرشان میبینند خانم ها میگویند من از تو هیچ خیری ندیدم..
  خدایا بر ما بندگانت رحم کن و از سر تقصیراتمان بگذر.آمین یا رب العالمین.

  پاسخ
 57. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  خدایا عاجزم و درمانده از آنچه داری به من میفهمانی..استغفرالله ربی و اتوب الیه.عشق بازی با خدا چیست؟
  سلام علیکم . خلاصه ۴ سخنرانی تنها مسیر.::هدف سخنرانی تنها مسیر تغییر نگرش است. ما در تاریکی مطلق یک فیل را لمس کنیم هرگز نمیتوانیم نگاه درست و کامل از فیل پیدا کنیم اما در روشنایی ببینیم متوجه میشویم این فیل است..
  دین برای انسان ها هم کلی جزییات دینی داریم که ربط آنها را نمیدانیم اما اگر به هم بتوانیم مرتبطش کنیم نگرش دینی درست و کامل داریم. و تکلیف خودمان را میفهمیم.
  خدا به پیامبر فرمودند:به مردم هم کتاب و هم حکمت بیاموز.کتاب از بیرون میآید اما حکمت آن علم و جوشش درونی است.
  حکیم کسی است که خودش دردش را میداند برای چیست؟؟
  انسان موجودی هست که بتواند تغییر کند و بهتر شود. بهتر شدن به این است که علاقه های درونی را تغییر بدهیم برای علاقه های پنهان _کمال_باشد. خوبی در جریان تغییر ایجاد کنیم. انسان برای چه به دنیا آمده است؟؟؟ علم خدمت ایجاد ارزش افزوده است.عملی که ایجاد ارزش افزوده کند.این علم و عمل ارزشمند هستند.
  دین مبارزه با نفس است.فلسفه هویت بشر مبارزه با نفس است. زندگی برای ایجاد درد است. درد یعنی اتفاقاتی که مطابق خواسته انسان نیست…خدا میفرماید ما انسان را در رنج آفریدیم. ما در میان رنج میتوانیم نوع رنج و بهره برداری از رنج و رنج های انتخاب شده را انتخاب کنیم.یکی از اصل های حکومت خدا رنج داشتن است..
  سوال::۲ تا رنج را در نظر بگیرید.یکی رنج حسادت یا رنج حسرت که (کفر)است با رنج اینکه کار خوبی کردی و قدرتو نمی دونستن و حقتو خوردن حالا ترجیح میدهی که کدام رنج را ببینی.؟؟
  اولیا خدا مراقبن یک لحظه رنج بد قلبشون را آزار ندهد و یک لحظه قلبشون از رنج خوب خالی نشود.
  خداوند در برابر رنج ذبح اسماعیل به حضرت ابراهیم رنج درک و دیدن واقعه کربلا را به او داد…باید برای رنج های بدی که کشیدیم توبه کنیم..خدایا هزاران بار الحمدالله برای تمام دردهایی که بر من ارزانی داشته ای…التماس دعا..یاعلی.

  پاسخ
 58. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام علیکم بر شما دوستان..انشالله حالتون خوب باشد..دوستان من امروز جواب خیلی از چرا هایی هر روزه از خدا میپرسیدم را گرفتم..به والله قسم که تا به امروز هر چه به خدایم کفر گفتم همه از نا آگاهی بوده هست انشالله خداوند از سر تقصیراتم بگذرد..خدا را صدها هزاران بار شکر میکنم که توفیق آگاهی را برمن ارزانی داشته…دوستان عزیزم نمیدانم چگونه خواهش کنم ازتون که بنده های خدا این سخنرانی ها را حتما گوش بدهید..اگر این صفحه ی سایت برایتان باز شده حتما حتما این سخنرانی ها را گوش بدهید من قول میدهم اگر این سخنرانی ها را گوش دادید و بعدش فکر کردید که وقتتون را به هدر رفته مرا لعنت کنید…دیگر نمیدانم چه بگوییم ..خلاصه ای از سخنرانی سوم تنها مسیر را مینویسم انشالله مفید باشد.:
  انسان برای چی آفریده شده است؟؟؟؟برای ایجاد ارزش افزوده آفریده شده ایم. انسان تنها موجودی است که میتواند ارزش افزوده تولید کند.مانند حیات اخروی خودمان را خودمان تعیین کنیم.
  انسان تنها چیزی که در این دنیا دارد انتخاب و آگاهی هست..
  ارزش افزوده یعنی تعیین نوع حیات اخروی خودمان.
  اصل حیات آخرت است. آنهایی که ارزش افزوده تولید نمیکند ضایعات عالم هستند…متقین کسانی هستند که بهشت و جهنم را گویی میبیند و آنگونه عمل میکنند… انشالله درک آدمی برایتان درد ایجاد کنه..آیا کسی به آگاهی خود اضافه کند ارزش افزوده تولید کرده است؟؟؟خیر..
  اصالتا نه علم و نه عمل نمیتوانند ارزش افزوده تولید کنند..اون چیزی که ارزش افزوده تولید میکند تغییر دوست داشتنی هایی خود انسان هاست که خلق ارزش افزوده میشود و تاثیر در جهان میگذرد…نقطه ی مرکزی این تغییر قلب انسان و گرایش های خود انسان است… انسان زمانی میتواند تغییر ارزشمند ایجاد کند که ایجاد هر تغییری با مقاومت رو به رو شود. که یعنی مبارزه با هوای نفس است..
  موضوع زندگی انسان این است که من چه دوست دارم که به آن برسم و مبارزه با آن داشته باشم.
  نه گفتن به نفس انواع دارد:۱.دوست داری و به تو نمیدهد باید صبر کنی و به نفست نه بگویید.مثل همسر. ۲. دوست داری و به تو داده اند باید استفاده نکنی مثل روزه.
  در هر دو صورت باید اعلام رضایت کنیم. موضوع اصلی زندگی مبارزه با هوای نفس است.
  **یا با تقدیر دوست داشتنی های تو را نمیدهند رضایت باید بدهی و یا با تکلیف تو را از دوست داشتنی هایت منع میکندد اطاعت کنی..**
  شیرینی این تقدیر و تکلیف زمانیکه برای رضایت خدا انجام بدهیم مزه دارد. تنها یک راه برای رسیدن به خدا هست ایجاد ارزش افزوده است. بگردین به دنبال تولید ارزش افزوده باشیم. خوب بودن یک نبرد دایمی است. رشد یعنی خلاف شهوت عمل کنیم. ایمان یعنی دین را بر شهوت غلبه کند..منفورترین پرستش و مقابل خداپرستی هواپرستی است. ترس از خدا چه ضرورتی دارد؟؟؟ چون هیچ چیزی جز ترس از خدا در مقابل نفس تاثیری ندارد..**تنها عاملی که در مبارزه با نفس تاثیر به سزایی دارد ترس از خداست.**امام حسین (ع) تنها یک حاجت از خدا داشت که خدایا منو از آتش جهنم دور کن…
  االهی عاجزم در برابر حکمت هایی که برایم قرار داده ای .فقط میتوانم بگویم خدایابه همه ی ما انسان ها رحم کن و از آتش و خشم خود دور نگه مان دار.آمین یا رب العالمین. یاعلی التماس دعا.

  پاسخ
 59. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام دوستان..من الان مصاحبه داداش رضا را در لاک جیغ تا خدا گوش دادم.بعد امدم تعداد جلسات سخنرانی استاد پناهیان را شمردم یک لحظه گفتم یا علی ۱۰۵ تا هستن..بخاطر اینکه بتونم همه شون را روزی یکی گوش بدم میخوام یک نذر کنم..دوستان من به خدا قول میدهم اگه این لطف گوش دادن به این سخنرانی ها را بهم بدهد و تمامشون را گوش بدهم بعدش یک ختم کامل قران برای اموات بی وارث میخونم…دوستان شما هم دعایم کنید.انشالله هم بتوانم گوش بدهم و هم درکشون کنم و هم بهشون عمل کنم.آمین یا رب العالمین.یاعلی.

  پاسخ
 60. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام علیکم دوستان. خلاصه جلسه دوم سخنرانی تنها مسیر استاد پناهیان را مینویسم انشالله مفید باشد.:
  اختیار و آگاهی ملزوم هم هستند. در معرفی انسان باید جهاد اکبر بیان شود. اختیار و آگاهی برای جهاد اکبر میباشد..اگر قرار باشد انتخاب در صورتی باشد که همان چیزی باشد که دوست داریم که دیگر حیوان میشویم.. انسان موجودی است که آفریده شده است برای مبارزه با امیال خودش است.
  انسان یعنی مبارزه ..
  اختیار انسان زمانی معنا میدهد که تمایل به بهشت و هوای نفس داریم و سپس طبق آگاهی ما بهشت را انتخاب میکنیم.
  در انتخاب دو نوع علاقه داریم یکی علاقه بیشتر و ارزشمند تر وعمیق تر وارزشمندتر اما پنهان هست..
  و دیگری علاقه کمتر و شیرینی کمتر و کم ارزش اما آشکار هست. اختیار اینجا معنا پیدا میکند که ما بین این دو انتخاب انتخاب درست تر داشته باشیم و هویت انسان تجلی میکند.
  آفت انسان هوای نفس است. اگر انسان با این سرکشی مقابله نکند و نفس را مهار نکند به نابودی کامل میرسد.
  در زندگی نکته مهم تفکر کردن ما هست. خواب انسان متفکر عبادت هست.
  الهی مرده شور خواستن را ببرد چون اصل ما گذشتن از خواستن هاست.تا رسیدن به خدا باشد.. در راس دین مخالفت با نفس است. از هوای نفس تنعیت نکن که ایمان را از بین میبرد. مومن روزی هفتاد بار میمیرد زیرا با هوای نفسش در جنگیدن هست. مباززه با هوای نفس با آشکار کردن علاقه های پنهان راحت میشود مثل علاقه و حب به اهل بیت..
  خدا را هزاران مرتبه شکر که عنایت بر من کرد تا این سخنرانی ها را گوش بدهم و سطح آگاهی بالا برود.از شما هم آقا رضا متشکرم .انشالله به حق مظلومیت حسین (ع) و تنهایی خانم زینب کبری امام حسین به دادرسی همه مون باشند.
  آمین یا رب العالمین.

  پاسخ
 61. عفت
  عفت می گوید

  بسم الله الرحمن الرحیم.
  سلام دوستان خلاصه جلسه اول سخنرانی استاد پناهیان:
  انسان باید یک نخ برای تمامی دانه های تسبیح( آیات و روایات و اعمال)پیدا کند تا راه صراط مستقیم را بپیماید.هدف اصلی مشخص شود. برای ارزیابی خودمان باید بتوانیم آشوب های ندانستن هایمان را درست کنیم. موضوع سخنرانی:جهاد اکبر (مبارزه با نفس) است که نخ تسبیح تمامی فضایل و رذایل انسان هاست.
  هر انسان میزان ارزش و مقدار آلودگی و گناهانش را از جهاد با نفس باید بسنجد.
  ماه رمضان ماه جهاد اکبر است.
  امام خمینی (ره) میفرمایند: همه دعوت شدید به ضیافت خدا و همه مهمان خدا هستند و مهمانی به ترک است مثل ترک خوردن وآشامیدن روزه میشود. اگر ذره ای هوای نفس در انسان باشد آن فرد به مهمانی خدا نیامده است.
  در روایاتی داریم مبارزه با هوای نفس از فتح یک شهر توسط یک نفر سخت تر است..
  تشابه های جهاد اکبر و جهاد اصغر:
  ۱.فضای معنوی خیلی عالی وجود دارد . برای جهاد اکبر وقتی مقابل جهاد اکبر مقاومت میکنیم همون فضای معنوی ایجاد میشود.
  ۲.در هر دو جهاد انسان دشمن دارد..اما توجه کنیم که شیطان و دشمن بیرونی ضعیف هستند ولی دشمن اصلی نفس انسان بسیار دشمن خطرناک و قوی میباشد.
  ۳.هر دو جهاد سخت است. شجاعتی که برای جهاد اکبر نیاز میباشد خیلی از شجاعت جهاد اصغر بیشتر میباشد. ما میترسیم از هوای نفس و لذت های زودگذر بگذریم.
  ۴.عشق بازی با خدا در هر دو جهاد مملوس میباشد.
  خدا میفرماید:
  به عزت و جلال و عظمت و زیبای و مقام خودم سوگند بنده ای من ترجیح نمیدهد هوای من خدا را بر هوای نفس خودش (در یک امر .در یک چیز اگر هوای نفس را برای خدا کنار بگذارید)من غنای در نفسش ایجاد میکنم که بی نیاز باشد از همه ی دنیا و همتش را برای آخرت قرار میدهم و ضمانت میکنم آسمان و زمین رزق او را فراهم میکنند.
  هیچ عاملی مانند محب اهل بیت نمیتواند به آدم در جهاد اکبر کمک کند.
  انشالله این مختصر خلاصه مفید باشد. یاعلی التماس دعا.

  پاسخ
 62. فادمه
  فادمه می گوید

  داداش رضا من تا جلسه ۱۶ پیش رفتم و همینطوری روزی ی جلسه گوش میدم و در حین گوش دادن بهش فکر میکنم تا تموم ش اما میخوام اگ اجازه بدین هر چی بعد هر جلسه بیام اون برداشتمو ازش بگم تا بچه ها هم استفاده کنن و برای این کار اون ۱۵ جلسه اولیشم دوباره میگوشم☺

  پاسخ
  • ?جلسه ۱۷ ?
   ?جلسه ۱۷ ? می گوید

   جلسه هفدهم پناهی
   ✅از سخنرانیای استاد پناهیان فهمیدم ک خدارو شکر تا اندازه زیادی ادم حسودی نیستم و خب اون ی ذره شم باید درمان کنم?،
   ✅و خیلی خوب بود اون قسمت ک گفت واس ولایت پذیری بقیه حدیث از معصوم هست ک زور نزنید?
   ✅و سلمان فارسی ی ویژگی داشت ک علما فقرا و علی رو دوست داشت?
   ✅و جنگ اصلی تو عالم بین خداپرستی و خودپرستیه ک اگ پیروز بشیم خدا شهوتمونو میزاره تو عبادت
   ✅و یچیز طلایی اینکه عاشق تنوع طلب نمیشه
   و تنوع طلبم عاشق نمیشه?
   عالی بود این جملش قشنگ چند دقیقه رفتم تو فکر و سخنرانیو فلش بک زدم دوباره…

   پاسخ
 63. فادمه
  فادمه می گوید

  سخنرانیای حاجاقا پناهی عالیه عاااااالی ،و ی حالت ضدو نقیضو تنهاقض داره در حالی ک خیلی زیاد واقعیت و حقیقت تلخو بیان میکنن اما من از زندگیم خیلی بیشتر لذت میبرمو هدفمندترو بهتر شدم کلا

  پاسخ
 64. مهربانو
  مهربانو می گوید

  سلام.
  من هم سخنرانی های استاد پناهیان در مورد سبک زندگی در تفسیر سوره حجرات رو دوست دارم.
  تآثیر زیادی هم در زندگی ورفتار من گذاشته.
  من هم علاوه بر توصیه داداش رضا اون سلسله مباحث رو هم پیشنهاد میکنم

  پاسخ
 65. nasim
  nasim می گوید

  سلام داداش؛ خسته نباشی؛ امیدوارم حالتون خوب باشه؛
  ممنون بابت سخنرانیها که در دسترس ما قرار میدین؛
  خیلی کمک میکنه؛
  یه تشکر دیگه بابت کتاب بهترین نسخه خودت باش
  به طرز عجیبی احساس میکنم دارم تغییر میکنم؛ خیلی خیلی ممنون؛ خدا خیرتون بده؛ امیدوارم هرچی از خدا میخوای بهتون بده؛
  چندماه پیش از خدا خواستم کمکم کنه راه کج نرم؛ تو سایت سرچ میکردم راههای ترک گناه ؛ که با سایت شما آشنا شدم؛از خدا مچکرم که شما رو ؛ سر راه ما قرار داده؛خدااااااایا شکرت

  پاسخ
 66. محیا
  محیا می گوید

  بچه ها خیلی برام دعا کنید، فکر میکردم توبه کنم و دیگه گناه نکنم همه چی حله.
  این سخنرانی هارو که گوش میدم به جای آرامش رسیدن دارم از آرامش دور میشم
  احساس میکنم کلا همه چیم اشتباست. کلا باید خراب کنم از نو بسازم . فکر میکنم کار سختیه ولی خب فکر میکردم ترک گناهم سخته.
  برام دعا کنید نقطه شروع راه جدیدو پیدا کنم

  پاسخ
 67. محیا
  محیا می گوید

  سلام
  امروز صبح یه ایمیل برای آقارضا فرستادم و ازش یه سوال پرسیدم جوابشو استاد پناهیان ساعتی قبل بهم دادن.
  داداش تو پستاش از رنج کشیدن زیاد گفتن ولی من فقط خونده بودم نفهیمده بودم.
  من ۵ماهه که پاکم ولی یاد نگرفته بودم مشکلامو ریشه یابی کنم
  یاد نگرفته بودم رنج بکشم.
  سرم قشنگ خورد به سنگ که به قول داداش پرتابم قوی تر باشه.

  پاسخ
 68. fatemeh
  fatemeh می گوید

  سلام داداش رضا! خیلی ممنونم بابت گذاشتن سخنرانی ارزشمند استاد پناهیان..حرفهای استاد باورهای منو تغییردادن و خیلی برای من تازگی داشتند…منی که حقیقت دنیا رو لذت میدونستم نه رنج!! مفهوم واقعی ولایت، ایمان،تقوا…هوای نفس رو برای اولین باور فهمیدم!کاش همه جوونا این سخنرانی رو گوش بدن..

  پاسخ
 69. خاکہ پایہ مهدیـ
  خاکہ پایہ مهدیـ می گوید

  سلام داداش رضا.
  داداش تو کتاب ۷ قدم تا پاکی گفتی کتاب بهترین نسخه خودت باش رو بخون.
  کتابش آمادست یا هنوز کار داره؟

  پاسخ
 70. سوگلی بابا
  سوگلی بابا می گوید

  سلام داداش رضا…داداشی این کتابه که گذاشتی کانال رو من دانلود کردم اما فقط صفحه مشکی نشون میده که بالای صفحه نوشته منزلگاه و پایینشم داداش رضا…وسط صفحه هیچ نوشته ای نداره!؟

  پاسخ
 71. alireza...
  alireza... می گوید

  سلام
  بارها شنیدم اسم این سخمرانی رو
  اصن خیلی از سخنرانی های استاد رو گوش گرفتم
  امممما
  خیلی دلم میخاد این تها مسیر رو هم بگوشم اما خب
  شرایط نمیزاره
  اخه دور درس و اینام وقت نمیشه راستش
  حیف!!!
  البته ته دلم قول دادم یه روز گوششون کنم
  و ایشالا خدا هم توفیق بده
  راستی ای کاش
  تو مدارس
  اینا رو میگفتن
  حالا نه همشون
  حداقل یه مقداریشون رو میگفتن! اصلا قول میدم نصف جوونایی که ما هرروز نو خیابون میبینیم اگه
  زودتر اینارو میشنیدن!
  خیلی زود برمیگشتن
  به هرحال ما تو مدرسه همش واسه نمرس
  که مثلا یه بیست خشکل بگیریم و همین…!
  نمدونم چی بگم!
  اما ایشالا که ما هم یه روز همشو گوش کنم
  انشاالله….

  پاسخ
 72. مادر
  مادر می گوید

  داداش رضا فقط خدا میدونه چقدر خوشحال شدم دیدم تو کانالت پست گذشته بودی که جلسات سخنرای تنها مسیر توسایتت گذاشتی چون چند وقت پیش به توصیه شما من جلسه اولشو گوش کرده بودم عالی بود…چندروزبود تو فکرش بودم چطوری همه رو به دست بیارم. انگار از دل ما خبرداشتی. خدا حفظت کنه . ممنون که هستی داداش رضا.

  پاسخ
 73. حمیدرضا برام دعا کنید
  حمیدرضا برام دعا کنید می گوید

  داداش کاشکی همه شو یک فایل زیپ (فشرده) می کری ،ادم یکجا دانلود کنه ،حجمش هم فکر کنم کمتر میشه

  ممنون به فکر مایی و خودت

  پاسخ
 74. Fateme
  Fateme می گوید

  نبایدلحظه هایی که ماندنی نیستندراعمیقادوست داشت!
  مرسی ازاستادپناهیان
  این جمله کوتاه استادخیلی ذهنمومشغول کرده…
  لحظه هایی که ماندنی نیستند!!!!
  تواین دنیاچی موندگاره؟؟؟

  پاسخ
 75. tayebeh
  tayebeh می گوید

  سلام داداش ممنون بابت تمام زحماتت بهتون پیشنهاد میکنم سخنرانی های جنود عقل و جهل استاد رایفی پور رو هم دانلود کنید و گوش بدید خیلی عالین راستی داداش میشه این سخنرانی ها رو بزارین تو کانال ممنون

  پاسخ
 76. فاطمه
  فاطمه می گوید

  سلام
  یه سال پیش تاسه جلسه گوش دادم خیلی بود
  سعی میکنم بازم گوش بدم
  داداش قبلاگفتی مطالب۵کانال ومتتقل میدین سایت جدید؟پس چرانیست؟
  کارسایت مگه تموم نشد؟

  پاسخ
 77. مریم
  مریم می گوید

  سلام اقا رضا تو رو خدا کمکم کنید من هرکار میکنم نمیتونم خودارضاییمو ترک کنم هرکار میکنم نمیشه هرکاری بگید من کردم همش با خودم میگم چرا خدا توفیق توبه رو به من نمی‌دهد ! اقا رضا امروز از شدت افسردگی میخواستم خودکشی کنم تو رو خدا کمکم کن

  پاسخ
 78. معصومه
  معصومه می گوید

  سلام
  داداش رضا من تا جلسه نهم این سخنرانی رو گوش دادم ، یه سوالی که برام پیش اومده اینه که انگار ایشون مخالف قانون جذب و کلا تفکراتی که از این دست هست ، هستن .تفکراتی که میگه به دنبال تحقق رویاهاتون باشید و از این دنیا لذت ببرید و ثروتمند باشییم و …

  پاسخ
  • داداش رضا
   داداش رضا می گوید

   سلام. طبق قانون جذب ما همونی میشیم که که بهش فکر میکنیم و حرفشو میزنیم.در سخنرانی تنها مسیر گفته میشه ما دو نوع رنج داریم. هم رنج پاکی و هم رنج هرزگی … ما انتخاب میکنیم که کدوم رنج رو بکشیم.و زمانی که در مسیر پاکی قدم بر میداری هم ثروت به دست میاد و هم لذت دائمی و موندگار.اتفاقا تنها مسیر قانون جذب رو تقویت میکنه.

   پاسخ
 79. حسین123
  حسین123 می گوید

  از شما ممنونم که سخنرانی در سایتتون گذاشتید من الان دارم سخنرانی استاد را گوش میدم به نظر من داداش رضا بخاطر اینکه این سخنرانی ها از یادمون نره باید حتما ازش نکته برداری کنیم وپیشنهاد میکنم که این سخنرانی هارو تو تلگرام هم بگذارید تا بیشتر استقبال بشه ممنونم

  پاسخ
 80. مصطفی
  مصطفی می گوید

  سلام این سخنرانی عالیه
  داداش رضا بقیه قسمت ها شو هم تو سایت بزار
  فکر میکنم حدود ۴۰ قسمت دیگه هم داره که بصورت مصداقی و جزئی تر وارد بحث می شه

  پاسخ