اجر تحمل پدر داغون بیشتره …

سلام… خوبید بچه ها ؟ داداش رضا هستم… راستشو بخوای من تصمیم گرفتم بابامو کامل ببخشم و کارای غلط گذشتشو فراموش کنم… میدونی چیه… خب وقتی بابات مهربون باشه…بهش محبت کنی که شاهکار نکردی … زمانی کار شاقی کردی که بابات کلا اعصاب نداره و کلا باهاش مخالفی . به این مدل پدرا اگه محبت […]