من عاشق پژوهش و تحقیقاتم…خیلی اهل فکر و تفکرم…بعضی وقتا هم یه سری چیزا بهم الهام میشه که سریع مینویسم…در واقع این بخش مجموعه ای از همیناست که در قالب پست های متفاوت در اختیار شما قرار داده شده…خیلی دلی نوشتم…بخونی متوجه میشی…خدایا عاشقتم 🙂