داداش رضا

خیلی وقت بود میخواستم بخشی رو تو سایت اختصاص بدم مربوط به کار و شغل و این چیزا…دلیلشم مشخصه…این شیطون بیشعور فقط با آدمای بیکار ور میره.
وگرنه اگه کار داشته باشی باور کن شیطون اصلا باهات کاری نداره.
امام علی هم گفته وقتی سرت گرم باشه شیطون و نفس اماره کمتر اذیتت میکنه.آدم بیگاری بکشه اما بیکاری نکشه.بدترین چیز بیکاریه.آدم دو دقیقه بیکار میشه هزار تا فکر چرت پرت به سرش میزنه…خودت خوب میدونی چی میگم.به خصوص برای پسر بیکاری مثل یه سمه ! من تموم تلاشمو میکنم تو این بخش بهتون کمک کنم سرتون با یه چیزی خیلی دوستش دارید سرگرم بشه.این بخش رو بخونید … سعی میکنم کمکت کنم.خیلی دوست دارم. دلسوز شما داداش رضا 🙂