بیست و یک قدم تا خونه❤️

دوره چهل روزه خوندن دعای عهد 🌹

وقتی آب خوردی بگو یا حسین (ع)

انصافا میخوای گناهات پاک بشه ؟ راستشو بگو !

دوره چهل روزه سم زدایی

سینرژی دعا برای پاکی

دوره ۲۱ روزه ترک گرگ بودن !

دوره ترک کنجکاوی بیجا

بهترین عیدی به خودت پاکیه

طوفان هزار تایی صلوات

دوره چهل روزه محبت به پدر و مادر

دوره جمعی خوندن نهج البلاغه

تمرین صله رحم کردن

ختم هزار تایی استغفار

دوره ترک شهوت شکم

دوره تمرینی روزی ده دقیقه ورزش

دوره تمرینی جواب بدی رو با خوبی دادن

دوره چهل روزه نماز مودبانه

دوره چهل روزه آهن ربا شدن !

دوره ترک چت با نامحرم

دوره ترک مسخره کردن

محرم بهترین فرصت برای توبه

پایه ای دوره ترک شوخی با نامحرم بگیریم ؟

پایه ای روز عرفه توبه کنیم ؟

دوره ۲۱ روزه خوندن نماز شب

دوره چهل روزه چالش آسفالت (کنترل نگاه)

دوره چهل روزه خوندن ترجمه فارسی قرآن

دوره زیبا صدا زدن همسر

ثبت نام در دوره ترک فیلم پورن کثیف

دوره ۲۱ روزه ترک غیبت

دوره چهل روزه ترک گناه

دوره ترک بد قولی

دوره ترک قند و شکر

دوره ترک چایی و روغن

دوره نزدیک شدن به اهل بیت

دوره ترک قضاوت کردن

دوره ترک دائمی فست فود

دوره ترک قسم خوردن

دوره ترک دائمی نوشابه

دوره بیست و یک روزه ترک فحش

دوره ۲۱ روزه ترک جغد بودن

دوره ده روزه ترک عادت بد

چله گرفتن برای ترک گناه

کمپین خوندن نماز یکشنبه ماه ذی القعده

دوره بیست و یک روزه ترک گناه