درمان رذایل :

رذایل یعنی بدی ها…من معتقدم هر کسی با یه بدی درگیره…همه که مشکلشون فقط شهوت نیست که…بعضی ها مثلا مشکلشون دروغ گفتنه…یا بعضی ها مشکلشون حسادت یا غروره….من این بخش رو درست کردم تا هر کسی بسته به شخصیتی که داره بگرده ببینه مشکلش چیه و پست های این بخش رو بخونه…خوندن پست های این بخش رو بهتون توصیه میکنم 🙂